BÜYÜME VAR ANCAK KİMİN İÇİN VAR?

2004 yılı son çeyrek, yani ekim-kasım ve aralık aylarında Gayri safi Milli hasılanın ne kadar arttığı, 31 martta açıklanacak..  Tahminler son çeyrek büyümenin de üçüncü çeyrekte olduğu gibi yüzde 5 dolayında çıkacağı yönündedir..

Büyüme oranları  bir önceki yılın aynı dönemine göre, GSMH’daki  reel artışı ifade etmektedir.

2004 yılında birinci ve ikinci çeyrek yüksek büyüme yaşandı… O kadar ki ikinci çeyrekte yüzde14.4 oldu… Sonraki çeyrekte 4.7’ye geriledi… Aslında eksi olmasa da, büyümenin üç ay içinde bu kadar farklı çıkması ekonomide büyümenin yapısal değil, kur- faiz ve ithalat gibi kısa vadeli faktörlerin etkisi altında olduğunu gösteriyor…

Aynı  yıl içinde bu kadar  zigzaglı büyüme yaşanması da bir istikrarsızlık göstergesidir.

Öte yandan, her ülkede ortalama büyüme oranı önemlidir… Çünkü büyüme demek fert başına gelir artışı demektir… Ancak bizim gibi gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda, ‘’iktisadi gelişme” daha da önemlidir.. İktisadi Gelişme, bir toplumun eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesi, çocuk ölümlerinde azalma, sağlık hizmetlerinin artması, fert başına gelirin artması ve refah düzeyinin yükselmesi gibi sosyal göstergelerin de iyileşmesi demektir…

İktisadi gelişme anlamında Türkiye geriye gidiyor… Bunun iki önemli nedeni var… Bir… Büyüme toplum refahına yansımıyor… İki… Devlet, iç ve dış borç ödemekten  halka hizmet götürmüyor…

Büyüme refaha yansımıyor… Bırakın ayrıca büyümeden pay almayı çalışanların ücretleri ve çiftçinin geliri enflasyonun altında kaldı…

İşsizlikte aynı şekilde… Büyümenin ilk etkisi  istihdam artışıdır… Oysaki Türkiye, ucuz kurdan dolayı,  büyüme için gerekli hammadde ve aramalını üretmedi ithal etti…  Bu nedenle istihdam yaratılmadı.

Bu şartlarda büyümeden doğan gelir artışı toplumun  yalnızca  belirli bir kesimine gidiyor… Bu durumda gelir dağılımında da iyileşme görülmüyor… Göstergesi de toplumda  kapkaç ve hırsızlığın artması ve anarşinin tırmanmasıdır. Biri yer biri bakar… Kıyamet ondan kopar…

Toplumun yüzde doksanın reel geliri azaldığına göre talep nereden çıkıyor… Dış talep var… Çünkü kurdan dolayı ihraç malımız üçte bir daha ucuz… İç talebe gelince… Kriz nedeniyle ertelenen ve 2003 ile 2004′te devreye giren iç talepte yeniden daralma oldu… Kredi kartlarında daralma başladı…

Zaten büyüme trendine bakarsak, ilk yarıyıldan sonraki düşme iç talebin de daraldığını gösteriyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.