BÜYÜME DEĞİL, DURGUNLUK

2014 üçüncü çeyrek ( Temmuz –Ağustos- Eylül ) , Gayri Safi Yurt İçi Hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 oranında büyüdü.

Büyüme oranı 2014 yılı ilk 9 ayında da yüzde 2.7 oldu.

Bu sene İhracatımızda önemli yeri olan Avrupa’da ve Rusya’da da, düşük büyüme yaşanıyor. Almanya üçüncü çeyrekte yalnızca yüzde 0.1 büyüdü. ABD’ de daha yüksek yüzde 2.4 büyüdü .

BAZI ÜLKELERDE 2014 YILI 3.ÇEYREK BÜYÜME ORANI

ÇİN

7,3

MALEZYA

5,6

HİNDİSTAN

5,3

ENDONEZYA

5

TAYVAN

3,6

ABD

2,4

TÜRKİYE

1,7

ALMANYA

0,1

Türkiye’de ki büyümeyi, Hükümetin yaptığı gibi Avrupa ile değil, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmak gerekir. Yukarıda tabloda yer alan gelişmekte olan ülkelerin hepsi üçüncü çeyrekte bizden daha yüksek oranda büyüdü.

Durgunluk Göstergeleri

Büyümeye daha yakından bakarsak, aslında Türkiye’nin durgunluk yaşadığını daha net görebiliriz.

1.Gelir ve refah artışını Fert başına GSYH ‘ gösterir. Türkiye de ortalama nüfus artış hızı 1.28’dir. GSYH’ da yüzde 1.7 büyüme demek fert başına yüzde 0.41 (yüzde yarımın altında ) büyüme demektir. Yüzde 0.41 büyüme durgunluk demektir. 

2.Üçüncü çeyrekteki düşük büyümede tarım sektörü etkili oldu. Kuraklıktan dolayı tarım sektörü yüzde 4.9 oranında daraldı.

3.İnşaat sektörü sürükleyici sektördür. İnşaat sektöründe de büyüme yüzde 1 oldu. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de durgunluk var. Büyüme oranı çok düşük yüzde 0.6 oldu.

Yalnızca bankalar ve finans sektörü yüzde 5.2 oranında büyüdü.

Finans sektöründe büyümenin fiktif olma riski daima mevcuttur.

ÖNEMLİ SEKTÖRLERDE BÜYÜME

SEKTÖR

BÜYÜME ORANI (YÜZDE)

TARIM

-4,9

İMALAT SANAYİ

2,2

İNŞAAT

1

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

0,6

FİNANSAL SİGORTA

5,2

4. Hane halkının nihai tüketim harcamaları da sıfıra yakın yüzde 0.6 arttı. Yüzde 0.6 ‘lık bir büyüm toplam talepte durgunluk olduğunu gösteriyor.

5. En önemli gösterge yatırımlardaki durgunluktur. Gayri Safi sabit sermaye oluşumunda büyüme – 0.4 oldu. Yatırımlardaki gerileme, iç ve dış politikada sorunların tırmanmasından, Uluslararası kurumların Türkiye’yi otokrasiye giden ve şeffaf olmayan bir ülke olarak ilan etmesinden, enflasyonun, cari açığın ve dış borçların ekonomiyi aşırı kırılgan yapmış olmasından kaynaklanmıştır.

Orta gelir tuzağına düştük

2011 yılında 9 aylık fert başına GSYH 7.886 milyon dolar idi. Aradan 4 sene geçti bu sene 9 ayda fert başına GSYH 7.742 milyon dolara geriledi. Bunda dolar kurunun da elbette etkisi var. Ancak Son dört yılda Türkiye orta gelir tuzağına düştü. Orta gelir tuzağı Ekonomideki durgunluğun hem nedeni hem de sonucudur. Orta gelir tuzağı bir yandan tüketimin daralmasına yol açıyor. Talep olmayınca büyüme olmuyor. Orta gelir tuzağı oluşuyor.

9 AYLIK FERT BAŞINA GSYH (DOLAR OLARAK )

YILLAR

9 AYLIK GSYH

FERT BAŞINA GELİR

2011

589,1

7.886

2012

586,3

7.755

2013

619,3

8.074

2014

600

7.742

Durgunluğun daha olumsuz sonucu, işsizliğin artmasıdır. Yatırımların gerilemesi işsizliğin daha da artacağını gösteriyor.

Son Söz: Türkiye 2003 ile 2011 arasında dış borç ve sıcak parayı hazırdan yedi. Bundan sonra ödemek zorundadır. Çünkü borç yiyen kesesinden yer.

Not: Dünkü yazıda 737.4 yanlışlıkla yazılmıştır. Doğrusu 37.4’tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.