BÜTÇE AÇIKLARI GİZLENDİ

1) Merkezi devletin yapması gereken hizmetleri , AKP’li belediyelere yaptırdı. Bu amaca hizmet etmesi için İstanbul Büyükşehir belediyesi , il sınırlarına  genişletildi. Birçok altyapıyı  büyük şehir yaptı. Bu şartlarda AKP’li belediyeler yerel hizmetleri aksattı. Örneğin İstanbul’un  trafik sorunu büyüdü.

Belediyeler bu hizmetleri yaparken ‘nin borçlanıyor veya kamuya olan borçlarını ödemiyor. Örneğin , Ankara Büyük Şehir Belediyesi BOTAŞ’a olan borcunun bir milyar YTL olduğu açıklandı. Bütçe açığına bu borcu da ilave etmek gerekir.

Belediyelerin ve belediyelere bağlı şirketlerin  30. 06. 06 tarihinde 14.4 milyar YTL olan borçları büyük oranda AKP’li Belediyelerindir. Bu borçlar takas yoluyla 9.7 milyar YTL’ye düşürüldü.. (CHP ‘li İzmir Büyük Şehir  Belediyesi için uzlaşma gerçekleşmedi. ) Ayrıca belediyelerin kamuya olan borçları nedeniyle , faiz ödemeyecekleri kararlaştırıldı.

2) Türkiye şeker fabrikaları A.Ş , Toprak Mahsulleri A.Ş’nin ve KÖYDES’in (2006 yılında 2 milyar YTL ) görev zararlarını, merkezi devletin bütçe açıklarına ilave etmek gerekir.

AKP’Lİ BELEDİYELER TİCARET YAPIYOR..

AKP’li Belediyeler ticarethane oldu. Örneğin İstanbul Büyük şehrin KİPTAŞ şirketinin kuruluş amacı gecekonduculuğu önleme ve halka ucuz konut sağlamaktır. Oysa ki Belediye imarsız alanları KİPTAŞ’ a açtı. KİPTAŞ lüks konut üretiyor..  Örneğin  Ümraniye sapağındaki Yeşil vadi konakları ortalama 500 bin dolara satılıyor. Pendik Aydos siteleri de, yeşile kurulu pahalı evlerdendir. Kuruluş mevzuatına aykırı iş yapıyor.

KAMUOYU HÜKÜMETİN ŞEFFAF BÜTÇE UYGULAMADIĞINA İNANIYOR

Mali saydamlık izleme raporu kamu oyuna bilgi sunma ve raporlama endeksi ‘’Hükümetin bütçenin tümünü , vatandaşın anlamasını kolaylaştıracak el kitapları , tanıtıcı broşürler, CD gibi materyaller ile standart hale getirilmiş anlaşılabilir raporlarla birlikte sunması ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapması ‘’  konusunda 100 üzerinden 16.1 oldu.

HÜKÜMET BİR YIL ÖNCE HAZIRLADIĞI PLANI BİR YIL SONRA RAFA KALDIRDI.

2007 bütçesi hükümetin 2005 yılında hazırladığı mali plana uymuyor:

                                                                        Milyar YTL
                                                                         ————–

Mali planda tavan ………………………………162
2007 Merkezi Bütçe ödeneği ………………….204
Fark ……………………………………………..% 26

Mali planda yedek ödenek………………………1.2
2007 bütçe  ödeneği……………………………..2.3
Fark  ……………………………………………%  92

·       Yedek ödenekteki yüzde 92 ‘lik artış , Hükümet AKP ‘li belediyelere  destek ve bu ödeneği diğer popülist amaçlı ödenekler dönüştürme imkanı veriyor.

·       Ödenek tavanının aşılması Ek vergilere, yeni vergilere ve vergi oranlarında  artışa veya gizli açıklara   neden oluyor..

 FAİZ DIŞI FAZLADA HÜLLE YAPILDI

Faiz dışı fazla vermenin gerekçesi , kamunun borç yükünü azaltmaktır.. Oysa iç borç stoku AKP döneminde artmıştır. 2002 yılına göre 2006 ekimde iç borç stokundaki artış yüzde 75 oldu.

Yine 2006 ocak- ekim döneminde bütçe açığı 3.7 milyar YTL oldu.. Ancak aynı dönemde hazine 6.2 milyar dolar net borçlanmaya gitti. Gerçek açık borçlanma kadardır.

FAİZ DIŞI FAZLA , IMF’ NİN BORÇ ÖDETME ARACIDIR.

1.Faiz dışı fazla oranını tutturmanın  tek hedef olması , Harcamaların optimal dağılımını , kamu hizmetlerinin etkin yapılmasını önledi.Siyasi iktidar bu oranı tutturmak için  meyvesini orta ve uzun dönmede verecek ve bu nedenle hemen tepki çekmeyecek kamu altyapı yatırımlarını kıstı. (Sermaye giderlerinin GSMH’daki payı 2002 yılında yüzde 2.6 iken , 2006 yılında 1.9’a geriledi. Kaynak :2006 bütçe gerekçesi)

Bu gün özel yatırımların gerilemesinin bir nedeni de altyapı noksanlığıdır.

BÜTÇEDEKİ  KUR HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİLDİR.

YTL’nin aşırı değer kazanması ve cari açığın büyüklüğü , kur artışını gerekli kılıyor. Oysaki 2007 yılında Dolar kuru hedefi de  1.470 YTL’ olarak alınmıştır..

Ortalama kur düşüktür. Bu düzeyde devam ederse, cari açık sürdürülemez.

Bütçede dış borç karşılığı olarak konulan  ödenek , dolar kuru üzerinden hesap ediliyor..  Eğere kur 1.470 ‘i geçerse , dış borç karşılığı için ayrılan ödenek te az kalacak.. Bu defa bütçe açığı artacaktır.

2007 Enflasyon hedefinin tutması da tamamıyla kura bağlıdır.

GELİR TAHMİNLERİNDE , DİĞER GELİRLER OLARAK , ÖZELLEŞTİRMEDEN BEKLENEN 15.2 MİLYAR YTL GELİR HEDEFİ TUTMAZ.

AB’nin  2006 Türkiye ilerleme raporunda ve OECD’nin 2006 Economic Autlook’ta, Tükiye’de  yönetimin şeffaf olmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle AKP‘nin yabancılara satış planı tutmaz.

MB ANKETLERİNE GÖRE BEKLENEN REEL FAİZ EKİM AYINDA YÜZDE 13.58 (14 ) OLDU.

KAMU FİYATLARI VERGİ OLARAK KULLANILDI.

Köprülere ve otoyollara yüzde 42.5 zam yapıldı.

SAĞLIK ÖDENEKLERİ AZALDI.

2006 yılında bütçe içinde  yüzde  7.4 olan sağlık harcamaları payı , 2007 yılında yüzde 6.6 ‘ya iniyor.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir