Bu İnsanlar Neden Yürüyor ?

12 Ekim’den beri , üç orta Amerika ülkesi , Honduras , Guatemala  ve El Salvadordan yola çıkan 7 .000 kişi Meksika ve ABD’ ye doğru yürüyor. Bu insanlar Zulüm , Şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyorlar.

Tarih diktatörlerin zulmünden  kaçanlar ve yoksulluk ve hukuksuzluktan  yürüyenlerle doludur.

Anadolu Selçuklu devletinde 1239 da başlayan  Baba İshak Ayaklanması , temelde sıkıntı çeken ve yoksul kalan Türkmenlerin uzun yürüyüşüdür.

13.yüzyılda Moğol baskısıyla çok sayıda göçebe Türkmenler, Azerbaycan ve Horasan’dan Anadolu’ya göçmüştü. Ama Anadolu Selçuklu yönetimi bu kitlelerin batı kesimlerine geçmelerine otlak ve kışlak paylaşmına izin vermiyordu.

Anadolu Selçuklu yönetimi yerleşik olan halkı koruyor ve yeni gelenleri cezalandırıyordu. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in adaletsiz yönetimi, yoksul ve haksızlığa uğrayan geniş kitlelerinin Baba İlyas’ın çevresinde toplanmasına da yol açtı. Baba İlyas’ın yardımcısı olan Baba İshak, göçebe Türkmenleri örgütledi ve  Güney doğudan Amasya’ya uzun bir yürüyüş başlattı.

Sırrı Özbek ‘’Namekan ;Baba İshak’ın Uzun Yürüyüşü ‘’ romanında bu yürüyüş gerçekçi ve akıcı bir şekilde anlatıyor.

Baba İshak yürüyüşü Anadolu’nun siyasi yapısını  ve inanç anlayışını etkilemiştir.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ nun  onbinlerle birlikte Ankara’ dan İstanbul’ a yaptığı’’ Adalet Yürüyüşü  de ‘’Dünyada ses getirdi. Ama sonuç değişmedi.

Honduras , Guatemala  ve El Salvador, Orta Amerika’ nın aynı kaderi paylaşan üç komşu ülkesidir.Her üç ülkede de başkanlık sistemi var . Yine her üçünde de çete kaynaklı şiddet, uyuşturucu savaşları ve yolsuzluk gibi sorunlar var.

Freedom House ( Dünya Özgürlükler evi ) 2018 raporunda , Üç ülke için özet tabloyu şöyle veriyor :

Honduras :Kurumsal zayıflık, yolsuzluk, şiddet ve hukuksuzluk ,  istikrarı bozmuştur. Gazeteciler, politik aktivistler ve kadınlar siyasi şiddet mağdurlarıdır ve failler nadiren adalete teslim ediliyor . 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı anlaşılıyor.

Guatemala’ da Organize suç ve yolsuzluklar hükümetin işleyişini ciddi biçimde etkiler. Şiddet ve  şantaj ülkenin  ciddi sorunlardır . Bu ülkede Suç, yolsuzluk ve diğer hassas konularla mücadele eden gazeteciler, aktivistler ve kamu görevlileri saldırıya uğruyorlar.

El Salvador’ da ; seçimler güvenilir olmakla birlikte ,suç çetelerinin siyasi etkiye sahip olması , aynı çetelerin  yaratığı şiddet olayları ciddi bir sorun olmaya devam ediyor

Aşağıdaki tabloda her üç ülkede , fert başına gelir ve demokratik özgürlük durumu yer alıyor.  Her üçünde de fert başına gelir düşüktür. Yoksul ülkelerdir. Freedom House 2018 Endeksine göre El Salvador siyasi haklar ve sivil özgürlükler olarak özgür görünüyor ve fakat basın özgürlüğü yoktur. Diğer ikisinde de özgürlükler sınırlıdır.

HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR
NÜFUS(MİLYON) 7,5 14,0 6,1
FERT BAŞINA GSYH (DOLAR) 2,480 4,471 3,889
SİYASİ HAKLAR VE SİVİL ÖZGÜRLÜKLER KISMEN ÖZGÜR KISMEN ÖZGÜR ÖZGÜR
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZGÜR DEĞİL KISMEN ÖZGÜR KISMEN ÖZGÜR

Trumph “Guatemala, Honduras ve El Salvador ülkelerinden ayrılarak   ABD’ye gelenleri  durduramadı.. Şimdi bu ülkelere verilen büyük miktardaki dış yardımın kesilmesine ya da büyük oranda azaltılacağını söylüyor.  ‘’

Gerçekte ise bu yürüyen insanlar daha çok demokrasi ve insan hakları için yürüyor.

Anlaşılıyor ki  Küreselleşme , yalnızca spekülatif sermaye  içinmiş. ABD’ gibi ülkeler de her şeyi yardımla çözeceğini zannediyor. Gerçekte Dünya demokrasi de geri düşmeye başladı. Demokrasi ve İnsan hakları insanlık için sermaye hareketlerinden çok daha önemlidir. Fredoom House 2018 raporunda da dünyanın içinde bulunduğu durum  için ‘’Demokrasi Krizi ‘’ diyor.

İnsanlık açlık kadar önemli olan İnsan özgürlüğüne çözüm bulmalıdır.

 

One thought on “Bu İnsanlar Neden Yürüyor ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir