BİR TÜRK ABİDESİ, ÇILDIRLI AŞIK ŞENLİK

ABD’nin Türkiye için yaptığı bir etnik araştırmada, Türkler dışındaki etnik nüfus sayılıyor ve diğerleri yanında ayrıca 74 bin Karapapak, 542 bin Azeri nüfus olduğu belirtiliyor.  Sanki Karapapak ve Azeriler Türk değilmiş gibi algı yaratılıyor.  

Karapapak, Terekeme’lere sonradan verilen isimdir. Terekemeler, Oğuz Salur boyundandır. Kelimenin Aslı terakime ‘dir. Terakime Arapça olarak,    bir araya gelmiş, toplanmış olan Türkmenlere deniliyordu.  Oğuzların Salur boyundan olan Terekemeler, kuzey İran, Azerbaycan ve Gürcistan bölgelerine on birinci asırda gelmiş, kendi içinde kapalı yaşamış ve Türk geleneklerini, şamanlığı sürdürmüştür. Orta Asya’da Terakime ismi, oğuz olarak değişmiş ve fakat Kafkas bölgesinde aynı kalmıştır. Terekeme’lerin İslamlığı en sonra kabul ettiği söylenir.   

 

 

Harezm Şıban Özbek hanlarından olan Ebulgazi Bahadır Han aynı zamanda bir tarihçidir. 1661 yılında Secere-i  Terakime ( Türkmenlerin soy kütüğü ) nü yazmıştır. Bu eser o zaman Orta asya Türk yazı dilinin gelişmesinde üçüncü evreyi oluşturan Çağatayca ile yazılmıştır.  Secere-i Terakime, Türkmenler arasında yaygın olan Oğuz rivayetleriyle mevcut Oğuznamalerden yararlanarak hazırlanmıştır. Oğuz hanın öncesini, yaptıklarını ve sonrasını anlatır. Secerei Terakime 1937 yılında Çağatayca kopyasından Türk Dil Kurumu tarafından Türkiye’de basılmıştır. 

İngiltere’de 447 bin bangladeş ‘li, 1 milyon 125 bin Pakistanlı, 9 milyon zenci var. İngiltere Başbakanın konuşurken bu etnik kökenleri saydığını duydunuz mu?   Bizde 60 bin Ermeni var, 151 bin Laz kökenli var, İktidarda, muhalefet te millet derken bunları sayıyor. Bu durumdan Lazlar da rahatsız.   

Türkiye bu tuzaktan kurtulmalı… PKK’nın istediği de bu… Önce siyasiler üç-beş oy için etnik halkı kökenlere göre ayırmaktan vazgeçmelidir.  

Yalnız biz değil, bütün Türkler böyle bir tuzağa sokuluyor… Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan bir anlaşma ile 21 Kasım 2008 tarihinde kuruldu. Ne var ki, önce Türk cumhuriyetleri, sonra Türki cumhuriyetler ve şimdi de Türkçe konuşan ülkeler dediğimiz bu ülkeler kendi aralarında anlaşamadığı için, assambleyi yalnızca 4 üye kurabildi.  

2009 Bakü toplantısında ben de CHP adına üye idim. Ben ve MHP’ li vekil Atila Kaya ‘’Tüm Türk cumhuriyetleri bu asambleye nasıl üye olur, aralarında daha kapsamlı işbirliği nasıl yapılır ‘’hazırlığı yaparken, toplantılar hep usul konuşmaları ile geçince anladım ki başta Türkiye ve Azerbaycan meclis başkanları olmak üzere katılanların bir kısmı, mış gibi yapıyor ve ipe un seriyorlar. 

Aslında ihmal yeni değil… Söz gelimi, En büyük söz ustası Milli aşıklarımızdan Aşık Şenlik, Türk Edebiyatında yer almıyor. Kars- Çıldır’lı olan Aşık Şenlik, öz Türkçeyi ve Osmanlıcayı iyi kullanan bir terekeme idi. 

 Aşık Şenlik (1950-1913)  Kafkasya’da ve İran’da halk kültüründe etkili, aşıklık geleneği içinde yetişmiştir. Çıldır ve Aşık şenliğin köyü eski adıyla Suğara, Şenlik 28 yaşında iken 1877-78 Osmanlı Rus savaşı sonucu Ruslara bırakılmıştır. Şenlik ölünceye kadar Türkçe konuşmuş ve Türkçe yazmıştır. 

1893 Osmanlı -Rus savaşında, halkı galayana  getiren şiirler yazmıştır.93 koçaklaması ünlüdür. Ben Çıldırlıyım. İlk okulda Milli bayramlarda ve Kurtuluş günlerinde yapılan törenlerde, Aşık Şenliğin bu şiirinin iki kıtasını okurdum.  

Benim Okuduğum Aşık Şenliğin 93 koçaklaması: 

Ehli Türk olan eşitsin bilsin,  

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana, 

İsterse Uruset ne ki var gelsin,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

 

Guşanın kılıcı geyinin donu,

Gavga bulutları sardı her yanı,

Doğdu koç yiğidin nam lama günü,

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 

Aşık Şenlik 1913 yılında, Çıldır Rus işgali altında iken vefat etmiştir. Ancak yazdığı koçaklamalar, birinci dünya harbine girmeyip diri kalan yöre halkının Milli duygularını ayakta tutmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir