BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ KOBİ PİYASASI

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) bir ülkede, üretim ve istihdam açısından önemli işlevler görmektedirler.

Örneğin, OECD ülkelerinde istihdamın yüzde 60-70’ini KOBİ’ler sağlamaktadır… Yine Japonya’da ihracatın yüzde 70-8O’ine KOBİ’ler katma değer yaratmaktadır.

Türkiye’nin işsizlik sorununda ve dağınık sermayenin üretime yönlendirilmesinde KOBİ’ler stratejik işletmelerdir.

KOBİ’lerin  mevcut sorunları yıllardır tartışılıyor… Ancak şimdiye kadar  tartışılan sorunlar, yalnızca tartışma düzeyinde kaldı… Siyasi iktidarlar bu sorunlara hiçbir çözüm getirmediler.

KOBİ’lerin en önemli sorunları finansman sorunudur… Zira KOBİ’ler kredi almakta zorlanıyor.Kredi için istenen  teminatı gösteremiyorlar. KOBİ’ler arasında bu konuda Karşılıklı işbirliği de  filen etkili olamıyor… 

Yine, meşhur  bürokrasimiz, KOBİ’lerin yolunu kesmiştir… Örneğin bir KOBİ  Teşvik Belgesi çıkarmak için, öngörülen izinler ve görüşler bürokratik  işlemleri çok artırıyor.

Küreselleşme KOBİ’ erin rekabet gücünü zorlamaktadır… KOBİ’lerin bu  küreselleşme sürecinde kendilerini korumaları için teknik yapı ve Ar-Ge imkanları yeterli değildir..

KOBİ’lerin finansman sorununa  destek sağlamak için, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “KOBİ’lere yönelik Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasa” oluşturmaya çalışıyor .

SPK, KOBİ’lerin en yoğun olduğu, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Denizli illerinde, söz konusu piyasaya için görüş alarak, yönetmelik yayınladı.

Düşünce ve ihtiyaç olarak KOBİ’ler için IMKB’den ayrı bir menkul kıymetler piyasası oluşturmak çok önemli bir adımdır…

Ancak bu piyasanın, “ortak bir elektronik işlem platformu üzerinde gerçekleştirilmesi” ne kadar çalışacaktır? Tartışılabilir. Çünkü, KOBİ’ler de gerekli teknik altyapı ve donanım mevcut değildir… Buna karşılık bu iş için kurulacak ‘’kurucu şirketin‘’ çok iyi organize edilmesi gerekir.

KOBİ’lerin diğer sorunları için, Devletin daha aktif olması ve yönlendirmesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir