BORÇLANDIK, HAZIR YEDİK, BÜYÜDÜK

2016 yılı ilk çeyrekte, yani Ocak-Şubat Mart aylarını kapsayan ilk üç ayda, Gayri Safi Milli Hasıla, 2015 yılının aynı çeyreğine göre, yüzde 4.88 oranında arttı.

GSYİH  bir ülkede üç ay veya bir yıl gibi bir zaman içinde Tarım ve sanayi sektöründe   üretilen tüm nihai mallar ile hizmetler sektöründe yaratılan  tüm hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. 

Türkiye de 2015 yılında 1998 fiyatları ile 30.2  milyar liralık yurt içi hasıla yaratılmıştı. 2016 ilk çeyreğinde bu hasıla yüzde 4.8 oranında artarak 34.1 milyar liraya yükseldi.

GSYH hasılada büyümeyi  şişiren enflasyonun etkisini gidermek için, GSYH deflatörü kullanılır.

 

 

Dünyada büyüme oranları düşerken, Türkiye’nin Yüzde 4 .8 büyümesi  diğer ülkelere göre daha yüksek bir orandır. Dünya bankası bu sene için bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ortalama büyüme oranını yüzde 3.5 olarak tahmin ediyor. (Aşağıdaki tablo )

2016 ilk çeyrek büyümesi , tamamıyla tüketime dayanan bir büyümedir. Mamafih söz konusu ilk çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre özel tüketim harcamaları yüzde 6.9 ve devletin nihai tüketim harcamaları da yüzde 10.9 oranında artmıştır. Özel Tüketim harcamalarının büyümeye katkısı  4.88  puan olmuştur. Devletin nihai tüketim harcamalarının büyümeye katkısı ise 1.23 puan olmuştur. Yani tüketim harcamalarının katkısı 6.11 puandır.  Buna karşılık yine ilk çeyrekte ithalat geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 7,5 oranında artmış ve bu nedenle GSYH ‘hasılayı 2.2 puan düşürmüştür. Yatırımlarda da 0.02 puan gerileme olmuştur. (Aşağıdaki tablo )

Tüketim artışı ekonomide canlanma sağlar. Ancak  GSYH daki büyüme gelir veya servet artışından kaynaklanmıyor. Çünkü 2015 yılında yüzde 4 büyüme oldu ve fakat fert başına gelir artışı yüzde 2.8 oldu. Kaldı ki işsizlikte de kayda değer bir düşüş olmadı.

İlk çeyrekte tüketim artışını , kredi genişlemesi ve yabancı sermaye girişi  özellikle Arap ülkelerinden gelen, artırdı.

Ayrıca geçen sene aynı çeyrekte büyüme oranı düşük yüzde 2.5 olmuştu. Dolayısıyla  bu sene ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 4.8 olmasında  baz etkisi de var.

Sektörler içinde en yüksek büyüme yüzde 5.9 oranı ile sanayi sektöründe meydana geldi. Hizmetler yüzde 5.1 büyüme oranı ile ikinci sırada yer aldı. Tarım sektörü yüzde 2.7  oranında büyüdü. (Aşağıdaki tablo)

 

 

Sektörler içinde en iyi performansı gösteren sanayi sektörü, GSYH payını da artırdı ve  yüzde 33.7’den yüzde 34’e çıkardı .

Geçen yıl dolar olarak fert başına ortalama Milli gelir 10.000 doların altına düşmüştü. Bu sene daha da gerileyerek ilk çeyrekte 8 bin 974 dolar oldu.

Sonuç olarak, yüzde 4.8 oranında büyüme ekonominin canlanmasında ve yatırımların artmasında moral olmalıdır.  Ne var ki  kalıcı büyüme yatırım ve üretim  hacminin artmasıyla sağlanır. İlk çeyrekte yatırımlar artmadığı gibi geriledi de… Bunun nedeni de yatırım ortamının zedelenmesidir. Yatırımların artması için olmazsa olmaz şart, mülkiyet haklarını teminat  altına alacak yargı bağımsızlığının korunmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir