Beş Kişiden Biri İşsiz

Ocak ayı işsizlik verileri açıklandı. Açıklanan işsizlik verilerine göre ;Geçen sene 2019 yılı Ocak ayına göre, bu sene 2020 ocak ayında işsiz sayısında İşsizlik oranında ve kayıt dışı istihdam oranında bir düşme var. İşin iyi tarafı , ancak devam ederse. Çünkü Virüs krizi döneminde  Dünyanın ve Türkiye’nin işsizlik oranını açıklamasının bile bir anlamı kalmıyor.

Öte yandan Ocak verilerine göre;  İstihdam oranında da bir düşme var. Bu da işin Kötü tarafı.

Aslında Türkiye’ nin bir istihdam politikası yok. İşsizliğe  el yordamı ile çözüm aranmaya çalışılıyor. Bu nedenle deve misali her tarafı eğridir .

Türkiye’nin yüzde 44 olarak açıklanan istihdam oranı diğer ülkelerle karşılaştırırsak  düşük bir orandır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 2018 istihdam raporuna  göre üye ülkelerde, çalışma yaşı içindeki nüfus oranına göre ,istihdamın en düşük olduğu ülke Türkiye’dir.

2018 yılında ; OECD genelinde istihdam oranı ortalama yüzde 68,3 iken, G7 ülkelerinde yüzde 71,2, AB’de yüzde 68,5, Euro bölgesinde ise yüzde 67,2 ve Türkiye de 51.8 oranındadır. İstihdam oranı düşük olduğu için  İnsangücü potansiyelimizden  potansiyel verimi alamıyoruz demektir.

OCAK AYI İŞSİZLİK VERİLERİ
 İŞSİZ  2019  2020
İŞŞİZ (BİN) 4668 4362
İŞSİZLİK ORANI(YÜZDE) 14,7 13,8
TARIMDIŞI İŞSİZLİK(YÜZDE) 16,8 15,7
GENÇ NUFÜSTA İŞSİZLİK ORANI(YÜZDE) 26,7 24,5
NE EĞİTİMDE NE İŞTE GENÇLER(YÜZDE) 25,5 25,7
İŞGÜCÜ (BİN) 31 825 31 629
 FİİLİ İŞSİZLİK
İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLAN NUFÜS (BİN) 2311 2786
FİİLİ İŞSİZ SAYISI (BİN) 6979 7148
FİİLİ İŞGÜCÜ (BİN) 34 136 34 415
FİİLİ İŞSİZLİK ORANI(YÜZDE) 20,44 20,77
KAYIT DIŞI İSTİHDAM 33,1 31,0
İSTİHDAM ORANI 44,5 44,0

Bir başka sorun , İşsiz sayısında ortaya çıkıyor. TÜİK’ ‘’ son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz nüfusa dahildirler. 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay”  kullanılmaktaydı. ‘’

Dört hafta Avrupa için yeterli bir süre olabilir ve fakat Türkiye açısından bir insana işsiz demek için yeterli bir süre değildir. Zira geniş ailelerin olduğu Türkiye de işsizler çok acele etmiyor.  18 yaşına yeni girenler de önce  yakın çevrelerden iş aramaya başlıyor.  İş arama kanallarına başvurmuyorlar. Dolayısıyla Türkiye ‘ye aile  yapısı ve gelenekleri de dikkate alarak , TÜİK’ in iş aramadığı halde , iş bulsa hemen çalışacak dedikleri 2 milyon 786 bin kişiyi de işsiz saymak ve ayrıca fiili işgücüne katmak gerekir. Bu durumda 2020 Ocak ayında toplam işsiz sayısı 7 milyon 148’e çıkıyor. İşsizlik oranı da yüzde  20.77 oluyor. Türkiye de fiilen beş kişide bir kişi işsizdir. Bu durumu günlük yaşantımızdan zaten hissediyoruz.

Aslında İLO’ Ulsular arası Çalışma Örgütü’de işsiz sayısı ve oranın doğru anlaşılması için önerdiği işsizlik tanımına göre ;

  1. İş akdi sona erdiğinden, ya da geçici olarak tatil edildiğinden dolayı istihdama elverişli konuma giren, herhangi bir işe sahip olmayan ve ücretli bir iş arayanlar,
  2. Daha önce hiçbir zaman istihdam edilmemiş olan ya da önceki statü durumu itibariyle bağımlı olmayan, veya emekli edilmiş ancak belirli bir dönem için çalışmaya elverişli olan kişiler,
  3. Belirli bir döneme nazaran gelecek bir tarihte yeni bir işe başlama konusunda anlaşma yapmış olup da, halen bir işe sahip olamayan ve çalışmaya elverişli olan kişiler,
  4. Geçici ve belirsiz bir süreyle ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadan tensikata tabi olan kişiler, işsiz sayılmalıdır. 

Özet olarak , eğer bir istihdam politikamız olacaksa , iş yaratırken  bilmemiz gerekir ki Türkiye de 7 milyon insana iş yaratmamız gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir