BELEDİYELER BÖYLE GİTMEZ

Belediyeler bugünkü yapısıyla devam ederlerse aynen, KİT’ler ve sosyal güvenlik kurumları gibi, ileride bu toplum için yeni yeni maliyetler getireceklerdir..

Bu gibi potansiyel maliyetleri ortadan kaldırmak ve Belediyeleri daha yararlı kurumlar yapmak için, “yapısal reformlar” kapsamında Belediyeleri de yeni baştan ele almamız gerekiyor.

Belediyelerle ilgili şikayetler kamuoyunda, bazen ilavelerle anlatılıyor.. Genellikle şu hususlarda halkın canı yanıyor:

1) İmar uygulamaları:

İmar kanununun 18. maddesi Belediyelere, arsa üretme ve imar planları konusunda padişah yetkisi veriyor. Belediyeler 18 uygulaması ile vatandaşın arsasına adeta el koyuyorlar.. İstediklerini abat ediyorlar.. İstediklerini berbat ediyorlar.

Örneğin, sizin deniz kenarında kıymetli bir arsanız var..

Belediyeler isterse bu arsayı ikiye böler.. Bir kısım için size beş para etmez dağ başında bir arsa verir..

 

 

Veya diyelim ki bir turizm tesisiniz var.. Bu tesisin arsasının bir kısmını alıp komşunuza verebilir.

Bu olayları hergün yaşıyoruz. Ayrıca benimde şahit olduğum bu gibi olaylar var.

YEŞİL ALANDAN RANT

2) Yine “yeşil alan” meselesi de çok sık şikayet edilen bir konudur..

Belediye Başkanları, meclisi de ikna ederek, bazı arsaları imar planında yeşil alan ilan ediyorlar..

Değersizleşen bu arsaları yakınlarına ve yandaşlarına yok pahasına satın aldırıyorlar.. Bir zaman sonra arsaya imar veriyorlar.. Sonuçta ortaya spekülatif karlar çıkıyor.

3)Şikayet edilen  bir başka konu da Belediyelerin kurdukları özel şirketlerdir.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) lerdir. BİT’ler Belediyelere bağlı  Huzurevi , mezbaha gibi idareler ile yasalarla kurulan su ve elektrik idareleri dışında  , Ticaret hukuku esaslarına göre kurulan şirketlerdir.

KİT GİTTİ… BİT GELDİ …

BİT’lerle ilgili şikayetler ve  sorunlar şöyledir:

·         Bir yandan KİT’ leri özelleştirirken  yapılırken öte yandan Belediyelerin yeni BİT’ler kurması, getirilmek istenen  piyasa ekonomisi düzenini sekteye uğratıyor.. Rekabeti daha çok bozuyor.

·         KİT’leri düzenleyen bir çerçeve yasa olduğu halde, Belediye İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen böyle bir yasa mevcut değildir. Bu nedenle BİT’lerin denetimi yetersiz ve istismarı daha kolaydır. Bu anlamda bu şirketler daha fazla yolsuzluğa açıktır.

·         BİT’ler  oy istismarı için kullanılmaktadır.. Örneğin seçimden birkaç ay önce ufak bir Belediye kurduğu BİT’e 200 işçi almakta ve  Seçimden sonra bu sayı 20’ye düşebilmektedir.

·         BİT’ler siyasi arpalık olarak kullanılmaktadır.. Birçok Belediye Başkanı Meclis üyelerini kendi yanında tutmak için ,onlara BİT’lerde idare meclisi üyeliği vermektedir. Aynı parelelde  çoğu BİTeş dost gibilerine yemlik  olarak kullanılmaktadır. Özetle BİT’ler adam kayırma ve rüşvet için açık kapı oluşturmaktadırlar.

·         BİT’lerin gerek kuruluşunda ve gerekse işleyişinde , siyasi ve çıkar beklentiler ön planda olduğu için , fizibil olup olmadıklarına bakılmıyor.. Bu nedenle verimsiz çalışıyorlar. Sonuçta hem ekonomide ortalama verimliliğin düşmesine neden oluyorlar hem de topluma  zararlı oluyorlar.

Bütün bunlar , istanbul büyükşehir belediyesinin trafik azabı karşısında yine de hafif kalır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir