BANKALARIN YAPTIĞI BİNİ AŞTI

Artık Hükümette bankalarla baş edemiyor. Bankaların tefecilerle yarışan kredi faizleri ile müşterilerinden çeşitli adlar altında aldığı ücret ve komisyonlar, bazı bakanları da isyan ettiriyor.

Söz gelimi, bankalara  ‘insafsız ve vampir’ benzetmesi yapan Bakan Zafer Çağlayan bir süre sonra daha da ağır bir ifade kullanarak ‘ahlaktan edepten yoksun’ bankalar bile varmış. ‘’ şeklinde konuşmuştu.  

Bakan Hayati Yazıcı faiz dışı gelir kalemlerinin 60’a vardığını bunun için de komisyonsuz alış- veriş kartlarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladıklarını bildirdi.

 

 

Bakanlara günaydın demek gerekir. Çünkü bankaların halkı istismar etmesi yeni değil… Bu güne kadar bankaların istismarını önlemek için muhalefet tarafından birçok kanun teklifi verildi. 2008 yılında bende üç teklif verdim. Yalnızca yeniden yapılandırma dışında hepsi AKP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Bankalar  devletin verdiği imtiyazla çalışıyor. Herkes bankacılık yapamıyor. Yalnızca bu imtiyazın satılması ,  yüz milyon dolarlarla ifade ediliyor. Yine Bankalar tahsil edemedikleri alacakları için, karşılık ayırıyor. Ancak sonradan bunları çürük alacak olarak vergi matrahından düşüyorlar. Bu imtiyazları veren devlet , bankaların spekülasyon yapmasına nasıl engel olamaz ?

Bankalar aldıkları  60 adet ücret ve komisyondan daha önemlisi  , yatırımları engelleyen , tüketicileri zora sokan  spekülatif kredi faizleridir.

Bankalar ,  munzam karşılığı da koyarsak, yüzde 8 maliyetle mevduat alıyor, bunları işletme ve tüketici kredisi olarak yüzde 15 ile yüzde 20 faizle , banka ve kredi kartlarında yüzde 27 ile yüzde 33 faizle veriyorlar. Yani ortalama yüzde 200 ile yüzde 400 arasında kar elde ediyorlar.

Bunun büyük günahı siyasi iktidarındır. Çünkü siyasi iktidar bankaların fahiş faiz almasına göz yumdu. Kredi faizlerini düzene sokamadı.

5464 sayılı, Banka ve Kredi kartları Kanunu 26 maddesine göre, kredi kartları faizini Merkez Bankası belirliyor. Yani Banka ve kredi kartlarında Yüzde 27 ve yüzde 33’ faizi  belirleyen Merkez bankasıdır. Bütün bankalar da bu azami faiz üzerinden işlem yapıyor. Hükümet şimdi  hazırladığı yasa tasarısında  Merkez bankasına da düzen vermeli  ve faizlere  de  sınır getirmelidir.

2008 yılında fahiş faizi önlemek için aşağıdaki kanun teklifini vermiştim:

Madde 1- 5464 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir. Belirlediği bu oranlar akdi faiz için  en yüksek mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 40’ nın ilavesi ile bulunacak faiz oranından, gecikme faiz oranı ise en yüksek Mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 50 ilavesi ile bulunacak faiz oranından daha yüksek olamaz. Merkez Bankası tespit ettiği bu faizleri üç ayda bir ve yıllık Basit Faiz olarak açıklar.”

Bu teklifim AKP oyları ile reddedildi. Eğer yasalaşsaydı , şimdi bankalar akdi faiz olarak yüzde 9.8 faiz alacaklardı. Gecikme faizi olarak ta yüzde 10.5 faiz alacaklardı. Yine de yüzde 22.5 ile 31 oranında kar edeceklerdi.

Öte yandan Dünyada Faiz oranı denilince yıllık faiz anlaşılır. Bankalar da mevduat faizini yıllık faiz olarak , buna karşılık kredi faizlerini  aylık faiz olarak ilan edip, işlem yapıyorlar. Aylık faiz yalnız Türkiye de var.  Merkez Bankası ve Bankalar aylık faizi kasıtlı olarak, yıllık yüksek faizleri telaffuz etmeyi önlemek için kullanmaktadırlar. Hükümetin yeni teklifinde  hem kredi faizlerine  sınır getirilmeli   , hem de aylık faiz yerine yıllık faiz uygulamasına gidilmesi sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.