BANKALAR DÜZENİ BOZUYOR

Bu bankaların işine, hele hele Merkez Bankasının işine akıl sır ermiyor.
Merkez Bankası, yasayı kalkan almış.. Benim işim TL’yi korumaktır diyor. Korurken de ekonomik istikrarı bozuyor. Tüketiciyi sıkıntıya sokuyor.
Örneğin Kur hedeflemesi yapmadığı için TL aşırı değer kazanıyor… MB reel kur endeksine göre bu gün bir doların 2 lira olması gerekiyor. Böyle olmayıp, TL değerli olunca iç üretimin yerini ithalat alıyor. İçeride yatırım hacmi daralıyor. İşsizlik artıyor.

Yasa Merkez Bankasına kredi kartları faizlerini düzenleme yetkisi vermiş.. Merkez Bankası da bankalara “akdi faiz olarak en fazla aylık yüzde 2.90 (yıllık yüzde 34.8) ve kredi kartlarında gecikme faizi olarak da en fazla aylık yüzde 3.66 (yıllık yüzde 43.92) faiz alabilirsiniz” diyor.
MB yol verince, bankalar da duracak değil. 21 bankanın tamamı, banka kartları ve kredi kartlarından aynı faizi alıyor.
Akdi faiz, kart sahiplerinin bankalardan, sıkışınca avans şeklinde kredi kullanmasıdır. Bankalar, Merkez Bankasından yüzde 9 faizle kaynak alıyor. Mevduata yüzde 8-9 faiz veriyor. Ancak kendileri sıkıştığı için avans şeklinde kredi kullananlardan, yüzde 34.8 faiz alıyor. Yani halka verdikleri faizin 4 katı faiz alıyorlar. Aldıkları MB kaynaklarını veya mevduatı Yüzde 400 kârla satıyorlar.

Kredi kartı gecikme faizleri için borcunu zamanında ödeseydi diyenlerin, avanslar için söyleyecekleri sözü ve bahaneleri yoktur.
Biz ne kadar yazarsak yazalım. Halk ne kadar kızarsa kızsın, bankalar spekülatif faizden bir türlü vazgeçmiyor. Tüketicileri istismar ediyor..
Bankaların tamamının, banka kartı ve kredi kartlarından aynı oranda faizi alması, Anayasanın 167. maddesine aykırıdır. Bu uygulama piyasada Banka karteli yaratmıştır. Kartelleşme Anayasanın 167. maddesine aykırıdır.
Öte yandan, Bankalar birçok mahkeme kararına rağmen, yasalarda sınırlama olmasına rağmen yine de tüketiciden kart ücreti alıyor.
Ben kredi kartları ile ilgili 2 yasa teklifi verdim. Birisi faizlerin düşürülmesi konusunda idi. 2 yıl önce verdiğim bu teklif, AKP oyları ile Mecliste askıya alındı. İkincisi ise, kart borçlarının yeniden yapılandırılması idi. İktidar bu teklifimi de kendi tasarısı ile birleştirdi.

Bankaların haksız ve fahiş faiz uygulamasına, Tüketici dernekleri, birlikleri sürekli itiraz ediyor. Biz kanun teklifleri vererek, yazı yazarak yıllardır bu işin üzerine gidiyoruz. Ancak Bankalar da kart faizlerinde direniyor.
Bankaların bu haksız uygulamasına karşı, ne Merkez Bankası ne de Hükümet’in kılı kıpırdamıyor. Bankalar bildiklerini okuyor.
Küreselleşmede dünya ekonomisine kısa vadeli spekülatif sermaye hakim oldu. Krize rağmen bu sermaye etkisini sürdürüyor. Türkiye’de ise bu spekülatif sermaye bankalar aracılığı ile iş görüyor.
Bu nedenledir ki, biz şimdiye kadar ne çektikse, bankalardan çektik.. Bankalar kendilerine verilen devlet imtiyazını istismar ediyor.. Siyasi iktidarın sesi çıkmıyor.. Çünkü ,siyasi iktidar halkı birkaç poşetle kandırdığını sanıyor.. Bu halk zamanı geldiğinde kendini istismar edenlere Osmanlı tokadı vurmasını iyi bilen bir halktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir