Asgari Ücret Masasında İşçi Yok

2021 Asgari ücret masasında  İki soru önemlidir ?

Bir …  İşçiler  hakkını masada savunabilecek mi ?

İki…  2021 asgari ücret ne olmalıdır.

İşçi  masada olmadığı içi hakkını da savunamaz.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 ocak ayı istatistiklerine göre toplam işçi sayısı 13 milyon 856 bin ve sendikalı işçi sayısı  1 milyon 918 bindir. Yani her 100 işçiden 13,3’ü sendikalı , 76,7’si sendikasızdır. Bu oranlara bakınca , Türkiye de işçi çoğunluğunu savunacak  sendika yok diyebiliriz.

İŞÇİLERİN KONFEDERASYONLARA DAĞILIMI

Toplam İşçi sayısı : 13 milyon 856 bin.

Sendikalı işçi sayısı : 1 milyon 918 bin.

TÜRK-İŞ’ e kayıtlı işçilerin (1 milyon 22 bin ) yüzde  payı : 7,2

HAK-İŞ ‘e kayıtlı işçilerin( 688 bin )  yüzde oranı  : 4,8

DİSK’ e kayıtlı işçilerin ( 191 bin ) yüzde oranı     : 1,3

1. Asgari Ücret Masasına , En çok üyesi olan sendika  TÜRK-İŞ oturuyor. TÜRK-İŞ   işçilerin yalnızca yüzde 7 ‘sini temsil ediyor. Bu durumda işçi masada var diyebilirmiyiz ?

Kaldı ki TÜRK’iş ‘in öncesinde Hak-iş ve Disk ile görüşmesi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Türk-İş’in asgari Ücret masasındaki sicili kötüdür. Önceki sene işçileri memnun etmeyen asgari ücret tespitinden sonra TÜRK-İŞ  Başkanı Ergün Atalay’ın, mikrofonu açık kalınca bakana söylediği, ‘’Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle’’ sözleri , başkan sonradan tevlit etse de güven sorunu yaratmıştı.

2. Masada 5 kişi hükümetten , 5 kişi işveren sendikasından , 5 kişi de TÜRK-İŞ ’ten olmak üzere 15 kişi var.  Gerçekte Hükümette işverendir. Doğrusu bu tabloyu değiştirmek , beş kişi işveren , beş kişi işçi temsilcisi ve bir kişi de  hakem pozisyonunda ,ilgili bakan olmak üzere 11 kişi yapmak daha doğrudur.

3. İşçi temsilcisi beş kişi de , Sendikalı işçi oranına göre konfederasyonlara dağıtılmalıdır. Bu durumda masada işçinin yine tamamı değil ve fakat hiç olmazsa her kesim  kısmen temsil edilmiş olur.

4. Neden Türkiye de işçileri temsil eden ve sendikaların aynı çatı altında toplandığı tek bir konfederasyon yok ? Neden üç konfederasyon var ? Çünkü öteden beri hükümetler ve işverenler sendikaları bölmek , zayıflatmak ve işçileri de sendika dışında tutmak istiyor. İşçi İdeolojik kanatlara gidiyor. İdeolojinin önde olduğu platformlarda işçi hakları yer almaz. Bu nedenle ;

Bir …Sendikalaşmayı teşvik ederek , işçilerin sendikalı olmasını sağlamak ,

İki … Sendikaları tek çatı altında tek bir konfederasyonda toplamak gerekir.

2021 asgari ücret ne olmalıdır ?

TÜİK 2019 başında evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyetini aylık 2 451,97 TL olarak hesaplamıştı. TÜİK devlet kurumudur. 2019 enflasyonu 11,84 olmuştu. 2020 enflasyonunu da yüzde 14 olarak alırsak ve TÜİK’ in bu hesabını 2021 başı olarak düzeltirsek , 3 126 lira ediyor. Evli ve çocuğu da katarsak demekki 2021 asgari ücreti  en az 3500 lira olmalıdır.

Öte yandan , Türkiye’nin geçmiş asgari ücretlerini bu günle karşılaştırmak yanlıştır. Çünkü Türkiye’nin içinde bulunduğu Dünya yerinde durmuyor … Bu günkü yerimizi diğer ülkelerle karşılaştırırsak ancak anlayabiliriz.

Eurostat ;  Avrupa  ülkelerinin brüt asgari ücret  rakamlarını açıkladı.  Türkiye  295 Euro brüt asgari ücret ile Avrupa’nın sondan ikinci ülkesidir. Aşağıdaki grafiye bakınca rahatsız olmamak mümkün değildir.

Türkiye’nin yeri bu grafikte hiç olmazsa 500 Euro ile daha yukarda olmalıydı. 500 Euro’nun , ele geçen net ücreti AGİ dahil , 3687 TL , AGİ hariç 3389 TL eder.

Maaşımızı TL ile alıyoruz ve fakat ekonomimizi , refah seviyesini , yoksulluğumuzu  döviz – dolar yönetiyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir