ARİSTO: YOKSULLUK SUÇ BAŞKALDIRININ NEDENİDİR

Hindistan Dünyada Sosyal Kastlaşmanın en yoğun olduğu ülkedir. Sosyal kastlaşmanın olduğu toplumlarda, halk  sınıflara ayrılmıştır. Sınıf atlamak çok zordur. Örneğin hamalın oğlu hamal kalmaktadır. Duvarcının oğlu da duvarcı olarak kalmaktadır.

Etiopya ve Srilanka da dünyada çocuk ölümlerinin en çok yaşandığı iki ülkedir. Örneğin Etiopya’da çocuk ölüm oranı binde 120’dir. Ve Fakirlik ve yokluğun çözümü için Birleşmiş Milletlerin de en çok ilgilendiği ülkedir.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan ”Dünya Kalkınma Göstergeleri 2005“ raporuna göre, Türkiye de gelir dağılımı bu üç ülkeden de bozuktur.

Etiopya ve Srilanka’da ki yoksullar bizden daha yoksuldur.Yahut bizdeki zenginler Etiopyadaki zenginlerden daha zengindir. Ancak bu aynı zamanda zengin-fakir farkının daha yüksek olması anlamına gelmektedir.   

Zaten asıl sorun da budur.

 

“Zengin fakir farkının açılması”

Bu sorun insanlık tarihi kadar eski bir sosyal sorundur. Aristo ”Yoksulluk suç ve başkaldırının başlıca nedenidir” demiştir.

Yaşamakta olduğumuz  yolsuzluk,  hırsızlık, kap-kaç ve terör olayları gelir dağılımındaki aşırı bozulmanın ve zengin-fakir arasındaki uçurumun  gerçek boyutunu gösteriyor.

Uygulanmakta olan kısa vadeli politikalar, işsizliği ve fakirliği tırmandırmaktadır… Örneğin  Kamu hizmetlerinin yapılmıyor olması da, fakirliği tırmandırmıştır. Hatta  kamu hizmetlerinin aksaması eziyet haline gelmiştir. Dün Sabah gazetesinde, iki dakikalık muayene için sabah beşte kuyruğa girenlerin çektikleri vardı. Bu durum yalnızca fakirleri değil, tüm toplumu rahatsız ediyor.

Fakirlik sorunu görmezlikten gelmek, çözüm yolunu tıkar…

Başbakan’ın bu gazetenin mensuplarıyla yaptığı ve resimlerle  teşhir edilen zengin kahvaltı sofrası gibi çelişkiler de, aynı şekilde toplum vicdanını rahatsız ediyor…

Bizim toplum geleneğimizde ve İslam dininde, karşılıklı yardım ve saygı esastır… Bunun içindir ki bu gibi çelişkiler, fakirlik, işsizlik ve gelir dağılımındaki aşırı bozulma  toplum vicdanında derin yaralar açıyor. Aynan depremde olduğu gibi olumsuz enerji birikimine neden oluyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir