ANKETLERDEKİ AKP OYLARI NEREDEN GELİYOR?

Ekonomide hükümetin açıkladığı pembe tablolar ile ,Merkez Bankası(MB) ve Türkiye istatistik Kurumu ( TÜİK ) ‘in açıkladığı istatistikler arasında  çelişki var.. Ayrıca yaşanan gerçeklerde aynı çelişkiyi yansıtıyor.
TÜİK , Bu sene temmuz ayında geçen senenin aynı ayına göre daha çok şirket ve ticari işletme nin  kapandığını açıkladı..  Kapanan şirket   sayısı, geçen yıla göre yüzde 14.1 oranında ve kapanan ticari işletme saysısı da yüzde 55.3 oranında artmış.

Yine MB ve TÜİK’in birlikte hazırladıkları reel kesim güven endeksi , Mart ve nisan aylarında 104 iken temmuzda 102 olmuş.. Yani güvensizlik sınırına yaklaşmış.. Bu endeks için yapılan anketlere reel sektör üst düzey yöneticileri cevap veriyor.

Sonuç :1…Her iki endeks , reel sektörün , iş aleminin siyasi iktidardan memmun olmadığını gösteriyor.


Yine Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun birlikte hazırladıkları “ Tüketici Eğilim Anketi “ Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Geçen sene Ağustos Ayında 97.5 olan endeks, bu sene Temmuz ayında, yani bir yıl sonra  88.6 ya geriledi.

            Bu gerileme neyi ifade ediyor ?
            Endekste tüketicilere satın alma gücü, genel ekonomik durum, iş bulma olanakları, dayanıklı tüketim malı ve otomobil gibi mallar alıp-almayacağı soruluyor. Bu sorular bugün ve gelecekte yani beklentilerle ilgili oluyor.. Sonuçta endeks değeri 100 çıkarsa, tüketicinin güveni sınırlı olduğu, üstü çıkarsa tüketicinin güven duyduğu altı çıkarsa tüketicinin güven duymadığı anlaşılıyor.
            Temmuz ayında bu endeks şimdiye kadar düşmediği en düşük düzeye indi.

 

 


                                               TÜKETİCİ EĞİLİMİ
                                                         Mevcut                    Beklenen                                                         Durum                      (gelecek)
Tüketici güven endeksi                          88.6                              –
Satın alma gücü                                     81.8                           85.2
Genel Ekonomik durum                        77.3                            82.6
İş Bulma Olanağı                                     –                              87.0
Yarı dayanıklı tüketim malı alacak mısın   –                             105.8
Dayanıklı tüketim malı alma ihtimali         –                               17.0
Otomobil Satın alma ihtimali                   –                                 6.9
Konut satın alma ihtimali                         –                               7.3
Tasarruf etmeİhtimali                            –                               17.0

            Endeks tüketicinin satın alma gücünün düşük olduğunu söylüyor. Ancak gelecek altı aylık dönemde biraz daha düzeleceği, yinede güvensizlik sınırının  altında kalacağını gösteriyor.

            Tüketici genel ekonomik duruma da güvenmiyor.Ankette 100 kişiden 53.1 i soruyu “ ekonomi kötü gidiyor “ diye cevaplamış.
Öte yandan endekse bakarsak gelecek 6 ay içinde yani dayanıklı tüketim malı satışlarında bir artış bekleniyor.Buna karşılık dayanıklı tüketim malı otomobil ve konut satışlarında düşme olacağı anlaşılıyor.
Sonuç :2…Devletin kendi kurumları , tüketicinin halinden memnun olmadığını söylüyor.

Fındık üreticilerinin Başbakana ve iktidara olan tepkisi , kamu oyunun gözü önünde cereyan etti.. Başbakan köylüye gelir desteğinin ancak seneye verileceğini açıkladı.. Ziraat odaları tepkilerini dile getirdi.. tarıma verilen destek , İMF’nin isteği doğrultusunda yarıya düşürüldü.

Sonuç : 3.. Hiç kimse köylünün bu hükümetten memnun olduğunu söyleyemez.
IMF’nin şartı olarak şimdiye kadar memur maaşları hedef enflasyon kadar artırıldı.. gerçekleşen enflasyon daha yüksek çıkınca , memura fark verilmedi.. Ayrıca ,memurların yaptıkları harcamanın  yüzde doksanını oluşturan  kira ve gıda enflasyonu daha yüksek oldu. Memurun satınalma gücü azaldı.
Şimdi hükümet memurun istediğinin beşte birini veriyor.. memur isyan halindedir.

Sonuç :4 … Memur siyasi iktidardan hiç mi hiç memnun değil..
Sonucun sonucu .. Bazı  Anketler AKP oylarının çok yüksek olduğunu  söylüyor.. Peki bu oylar nereden geliyor ?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir