ANKETLERDE MANİPÜLASYON

2015 seçimleri için Ocak ayından başlayarak, 5.5 ay içinde 18 araştırma kurumu 38 adet seçim anketi düzenledi ve bunları açıkladı. Bunların tamamı, Vikipedi’de yer alıyor. Aynı nedenle,  yine farklı araştırma kurumları tarafından,  2012 yılında 5 adet, 2013 yılında 8 adet  ve 2014 yılında 24 adet anket yapılmıştı.

Kamuoyu yoklamaları anketler  düzenlenerek yapılır.  Bu araştırmaların mümkün olduğu kadar kamuoyunun temayülünü yansıtması gerekir.

Bunun için  kadın, erkek, evli, bekar  ve yaş gibi kotalar konulur. Yayınlanmadan önce  araştırmanın güven düzeyi açıklanır. Kabul edilebilir en düşük  güven düzeyi yüzde 95’tir… Yani en fazla  yüzde beş yanılma payı  olmalıdır.

 

 

 

Kamuoyu yoklamaları, insan davranışlarını, siyasi tercihleri, üretim ve tüketim planlarını  etkiler. Kamuoyunu kasıtlı olarak yönlendirmek için yapılan anketler, manipülasyonlar, etik değerlere aykırıdır ve insanları aldattığı için suçtur. 

Kaldı ki, bu kurumlar seçim sonuçlarında çok yanılırsa, kendilerine olan kamuoyu güveni kaybolur.  Eğer bu kurumlar tek bir seçim için tetikçi olarak kurulmuş iseler, o zamanda  seçmenin hassas olması ve ortalamadan fazla sapma gösterenlere şüphe ile yaklaşması gerekir.

Bu anketlerden birçoğu  çelişkili sonuçlar veriyor. Aslında siyasi konjonktür bir gecede değişebilir… Bu nedenle farklı zamanlarda yapılan anketler arasında  fazla fark olabilir.  Ne var ki aynı hafta içinde yapılan farklı araştırma kurumları tarafından yapılmış anketler, çok farklı sonuçlar veriyor.  Söz gelimi, 4-7 Mayıs arasında yapılan iki farklı anket  sonuçları şöyledir.

Benenson anketi  AKP’yi  yüzde 39, ORC ise yüzde 47.5 gösteriyor.

Aralarında 8.5 puan fark var. Yüzde olarak hesaplarsak,  yüzde 22 fark var. Yine aynı anketlerde Benenson CHP’yi  yüzde 31.6, ORC ise 23.9 gösteriyor. Yani arada 7.7 puan, yüzde 32 fark var.

Yine, Mart ayında yapılan iki farklı ankette, AKP ’ye ORC 50.0, gezici yüzde 39.3 gösteriyor. Bu farka “pes artık” demeden başka çare yok

Bu çelişkili durumu ortadan kaldırmak için yıllar itibariyle yapılan anketlerin ortalamasını aldım. Bu ortalama da tam güvenilir olmuyor\’85 Çünkü  bir partiden yana daha çok manipülasyon yapılmış anket varsa, bu durum sonuçları da aynı şekilde etkiler. Ancak  yine de manipülasyonu en aza indirir.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM ANKETLERİ

 

2012

2013

2014

2015

AKP

49,2

45,36

46,79

43,39

CHP

23,13

27,25

25,52

26,15

MHP

15,12

16,96

15,26

16,33

BDP

6,6

7,44

7,99

9,41

Kaynak: Vikipedi-ortalamalar hesaplandı.

 

Tablonun sonuçları şöyledir:

AKP hızlı oy kaybetmiş. 2012 yılında ortalama oy oranı yüzde 49.20iken 2015 ’te bu oran yüzde 43.39’a gerilemiş.

CHP aynı dönemde, yüzde 23.13 ’ten yüzde 26.15’e yükselmiş.

MHP,  yüzde 15.12’den yüzde 16.33’e yükselmiş,

BDP yüzde 6.60 ’dan yüzde 9.41’e yükselmiş.   Seçimlerde halkı yanlış bilgi veren ve siyasi tercihleri tetikçi olarak açıklayan, manipülasyon yapan araştırma kurumlarını, seçim sonrası tüm medya teşhir etmelidir. Ne var ki, bu gün medya dahil her şeyin ayrıştığı ve kutuplaştığı ve ortalama insanın azaldığı bir ortamda bu da çok zor görünüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir