ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

Turizm sektörü ekonomik krizden en az yara alarak çıkan sektör oldu. 2009 Ocak-Eylül arasında 21.8 ziyaretçi geldi. Gelen turist geçen yıla göre yüzde 1.47 oranında arttı.

 

Aynı dönemde turizm geliri geçen yıla göre yüzde 4.6 oranında geriledi. Diğer ülkelere bakınca “buna da şükür” diyoruz. Zira, bu dönemde turizm geliri Fransa’ da yüzde 9 ve İngiltere’ de yüzde 11 oranında bir gerileme yaşamıştır.

 

Turizm sektörü için son elli yıldır “turizm altın yumurtlayan tavuktur” sözü söylenmektedir. Türkiye’ nin doğal, tarihi, kültürel mirasları turizm de daha büyük hamleler yapmamız, döviz gelirini arttırmamız ve Türkiye için lobi oluşturmamıza çok elverişlidir.

 

 

 

Türkiye’ de dinlenme turizmi olarak mevcut altyapı hem yeterli hem de kalite açısından diğer ülkelere göre daha iyidir. Ancak turist başına harcama giderek düşmektedir.

 

Örneğin, turist başına harcama 1997 yılında 876 dolar, 2001 yılında 717,5 dolar iken, 2009 yılında 647 dolara geriledi.

 

Avrupa ülkelerinde turist başına harcama 1047 dolardır.

 

Turizm de fiyatları indirerek kapasiteyi artırmak veya doluluğu devam ettirmek uzun vadede zengin turist gelmesini engeller.

 

Türkiye’ yi orta veya alt gelir düzeyindeki turistlerin geldiği bir ülke haline getirirsek, mevcut yatırımlarımızı etkinliği azaltır.

 

Öte yandan dünya turizminde zaman zaman moda ülkeler oluyor. Örneğin bir ara Tunus moda ülke idi. Türkiye’ nin moda olması devam ediyor. Bu anlamda Türkiye’ yi sürekli gündem de tutmak ve potansiyel imkanlarımızı kullanmak zorundayız.

 

Deniz, güneş ve dinlenme turizmi yanında, turizm çeşitliliğini artırmak gerekir. Özellikle yayla turizmi, kış turizmi, yat turizmi önemli turizm imkanlarımızdır. Yat turizmi tüm akdenize hitap eden bir sektördür. Yat limanlarının artması, Akdenizdeki yatları çekmek için iyi bir imkan olabilir. Bu çeşitlerde, bakanlığın yatırımlara gerekli veri ve bilgi sağlayarak, fizibilite çalışmalarına destek vermesi çok doğru olur.

 

Türkiye’ nin önemli bir turizm imkanını hiç tartışmıyoruz. Bu imkan bağ ve şarap turizmidir. Toskana bölgesi bu anlamda İtalya turizmi için büyük oranda destek sağlıyor. Üzümün anavatanı Kafkasya ve Anadolu’ dur.

 

Bağcılık ve şarapçılığa özel destek verilmeli, şarap ihracatı içinde ilave bir imkan sağlayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir