AKP ÖZELLEŞTİRMEYİ DE DEJENERE ETTİ (III)

Önceki ik gün , özelleştimrnein tekelleşmeye yol açtığı ve AKP’nin özlleştirme gelirlerini nasıl kullandığı nı yazmıştım .
Hükümet , özelleştirmeyi daha iyi kullanmak için yasalarda da açık kapılar bıraktı. Şeffaflık azaldı.   

Örneğin Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da 3.7.2005 tarih ve 5398 sayılı Kanunla değiştirilen 18’nci maddesinde bazı değişikler yapıldı.  Bu değişikliklere göre, “Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçları özelleştirilmesini müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulur.” ibaresi “Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.” Şeklinde değiştirildi.

 

 

 

Böylece özelleştirme uygulamalarında  açıklık ve şeffaflık ilkesi ortadan kaldırıldı.Bu yolla tespit sonuçlarının açılanması uzun bir sürecin sonuna bırakılarak kamuoyu tarafından unutulması amaçlandı.

 

KENDİ ADAMINA VERDİ..

 

Ayrıca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 18’nci maddesinde yer alan pazarlık usulü ibaresi ile başlayan paragrafın birinci cümlesinin sonuna “Sermayesindeki kamu payı yüzde on beş’in altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz.” ibaresi eklendi.

 

Bu değişiklikleri takiben sözü edilen 18’nci maddede “belirli istekliler arasında ihale usulü” yöntemi getirilerek, çıkılan ihalede sonuç alınamaması halinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı alınarak belirli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılabilir hükmü getirildi. Böylece ihalelerde en az iki ihale yapma koşulu ortadan kaldırıldı. Bu düzenlemelerle ihalelerde rekabet ilkesi zedelendi. İhalelerde rekabetin aksaması  gerçek fiyatın ortaya çıkmasını engeller. Bu nedenle yapılan yasal değişiklikler ihale süreçlerini ekonomik anlamda olumlu yönde değil olumsuz yönde etkileyecek değişiklerdir.Böylece rekabetten uzaklaşan uygulamalar tüketiciyi olumsuz etkileyecektir.

·          

ÖZELLEŞTİRME PARALARININ NEREYE HARCANDIĞI BİLİNMİYOR.

 

2004 yılından sonra , toplum özelleştirme gelirlerinin nereye kullanıldığı bilinmiyor. AKP özelleştirmede kaynak kullanımı tablosunu 2004 yılından sonra kaldırdı.2004 yılından sonra özelleştirme gelirleri ilan ediliyor.Ancak bu gelirlerin nasıl kullanıldığı açıklanmıyor.  Bu yolla özelleştirme  de şeffaflık ortadan kalktı.

Özellşetirme gelirlerinden bütçeye ne kadar kaynak aktarıldığı i 2004 yılından sonra  bilinmiyor.

.

Özelleştirilen işletmeler , kamu malıdır.. Bu nedenle halk özelleştirme gelirlerinin nasıl harcandığı bilmelidir.. Ayrıca bu giderler meclis ve Sayıştay denetiminde olmalıdır.

 

AKPnin giderleri saklaması , özelleşirme  gelirlerini keyfi kullandığını veya bütçe açığını gizlemek için , merkezi devletin yapması gereken hizmetleri , özelleştirme gelirlerinden kaynak aktarak, bütçe dışı kamu kurumlarına veya fonlara yaptırdığı şüphesini uyandırmıştır.  

 

 

 

 ÖZELLEŞTİRME İŞSİZLİĞİ ARTIRDI..

 

Özelleştirme nedeniyle , 16 .000 kişi işini kaybetti .

Örnek olarak SEK  özelleştirilmeden önce 1.359 çalışana sahipken, özelleştirme sonrası işçi sayısı 514’e; Kardemir’deki işçi sayısı 5.417’den 3.919’a , SEKA Bolu İşletmesinde 247’den 71’e; özelleştirilen çimento fabrikalarında toplam 6.737’den 3.087’e ; PETLAS’da 1.102’den 471’e; Petrol Ofisi’nde 3.822’den 1.029’a düşmüştür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir