AKP’ nin Mali Disiplin Anlayışı

Devlet bütçesi ,aynı zamanda devletin mali planıdır. Toplumun imkanları bu bütçeler ile en iyi şekilde ( etkinlik ) değerlendirilir.Bu nedenle bütçelerin şaffaf olması gerekiyor.

Millet , yine kendisi için kamu hizmetlerinde kullanılacak vergi ve malları Siyasi iktidarlara emanet ediyor. Siyasi iktidarların da bu emanete hiyanet etmeden ve açık bir şekilde kullanması gerekir. Bu açıklık olmadan da mali disiplin olmaz.

AKP iktidarı’’ Mali disipin ‘’diye  hem  milleti , hem de IMF ‘yi  kandırıyor.

1.Devletin mali işlemlerini kontrol etmekle görevli olan sayıştay 2006 raporunda , bütçe dışı işlemler nedeniyle Hükümetin mali disiplini bozduğunu söylüyor. 

BÜTÇE DIŞI İŞLER 

‘’Merkezi yönetim Bütçesinde’’ bakanlıklara bağlı olan resmi dairelerin , bazı kurumların ve bağımsız olan Düzenleyici ve denetleyici kurumların Bütçeleri yer alıyor. Belediyelerin ve KİT’lerin ise kendi bütçeleri var.  

Ancak Hükümet , tüm gelirleri ve giderleri bu bütçelerden geçirmiyor. Bazı gelirleri gizli – kapaklı kullanıyor. Bu işlemi hazine hesaplarında yapıyor.

Aşağıdaki tabloda hazinenin yayınladığı  , Ocak- ağustos ayları hazine nakit hesapları yer alıyor.

 OCAK – AĞUSTOS HAZİNE NAKİT DENGESİ

Milyar YTL
1.NAKİT GELİRLER  17.8
2.NAKİT GİDERLER 32. 6
3.NAKİT DENGESİ – 14.6
4.FİNANSMAN  
DIŞ BORÇLANMA (NET) -1.8
İÇ BORÇLANMA (NET) 13.7
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 17.0
TMSF’DEN AKTARIMLAR
3.0

HER HESAPTA HÜLLE

  • Maliye Bakanlığı 8 aylık bütçe açığını 8.4 milyar YTL olarak ilan etti. Gerçekte devletin nakit açığı 14.6 milyar YTL’dir. Bunun nedeni , birçok harcama ve borçlanmayı bütçe dışından yapıyor olmasıdır.
  • Mali disiplin için hükümet IMF’ reçetesinde yar alan faiz dışı fazlayı fazlasıyla tutturuyor. Faiz dışı fazla oranının hedefi bütçe açığın düşürmek ve borçlanmayı azaltmaktır. Sekiz aylık bütçe açığı 8.4 milyar iken hazine aynı dönemde 13.7 milyar YTL iç borç almış. Bu durum ise tersine iç borç stoğunun artmasına neden oluyor. Faiz dışı fazla oranı bir aldatmaca oluyor.
  • Özelletirme gelirleri bütçeden geçirilmiyor. Bu güne kadar yalnızca Telekom gelirleri bütçeden geçirildi. Bu gelirler hazinede bir fonda tutuluyor. Hükümet kendi belediyelerine bu fondan uzun vadeli , örneğin otuz yıla kadar kredi veriyor. Veya Doğrudan KÖYDES’ gibi kurumlara aktarıyor. Kalan kısmı da bilinmiyor.
  • TMSF’en yapılan aktarımlarında nereye gittiğini bilmiyoruz.

KURT KARANLIĞI SEVER

Hükümet Bunu Hep yapıyor…

Net borç stoku diye bir hesap uydurmuş.. Hülle yoluyla Devlet borçlarını olduğundan daha düşük gösteriyor. Örneğin hazine 30 milyar dolar cıvarında olan ‘’ işsizlik fonu’nu borç almış. Buna da faiz ödüyor. Net borç hesaplarında bu borcu borç saymıyor.

Bu hesaplara ve hülle işlerine bizim gibi konuyu yıllarca incelemiş ve bu konuda çalışmış insanlar bile zor anlıyoruz. Konusu ve uzmanlığı olmayanlar  nasıl anlasın ?

Devletin hesapları Neden bu kadar karmaşık ve gizli yapılıyor.. tek cevabı var : ‘’ Kurt karanlığı sever ‘’

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir