AKP HAZIRI TÜKETTİ…

Avrupa Birliği, 2010 yılına kadar, istihdam oranının yüzde 70’ e çıkarmayı hedefliyor.

 

Bir ülke ekonomisinde, belirli bir tarihte istihdam edilen işgücünün toplam işgücüne oranıdır. Kasım 2008 itibariyle Türkiye de istihdam oranı yüzde 45.9’ dur.  Yani 15-64 yaş arasındaki aktif nüfusun ancak yüzde 45.9 ‘u çalışıyor.

 

AKP iktidarında bu oran maalesef giderek düşüyor… Çalışabilir nüfus artmasına rağmen, istihdama katılım oranı azaldı.  2006 yılında yüzde 54.9 iken, 2008 yılında yüzde 45.9’ a geriledi.

 

 

 

Avrupa standardına ulaşması için, Türkiye’nin 14.5 milyon yeni istihdam yaratması gerekiyor.

 

Öte yandan DPT raporuna göre, toplam istihdamın toplam nüfusa oranı en düşük ülke Türkiye’dir. Türkiye de toplam istihdamın, toplam nüfusa oranı yüzde 34 tür. Oysaki bu oran, Rusya’da yüzde 52.88, Güney Kore’ de yüzde 49.98, Endonezya’da yüzde 8.08, Macaristan’ da yüzde 42.09,  Arjantin’de   yüzde  41.22’ dir.

—————————————————————————————

BAZI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TOPLAM İSTİHDAMIN TOPLAM NÜFUSA ORANI , 2007  ( YÜZDE )

 

RUSYA ………….. 52.88

G.KORE   …………49.98

ENDONEZYA ……48.08

MACARİSTAN ……42.09

ARJANTİN ………..41.22

TÜRKİYE ………….34.14

 

KAYNAK : DPT- ULUSLAR ARASI EKONOMİK GÖSTERGELER , SAYFA: 74

————————————————————————————————-

 

Özet olarak, AKP iktidarı istihdam yaratamadı.

 

AKP   Türkiye’nin iç tasarrufunu  ve yatırımlarını da  düşürdü..

2002 yılında Yurtiçi tasarrufların GSYH’ ya oranı yüzde 19.6 iken, AKP döneminde bu oran hızlı düştü ve 2007 yılında 16.5’ e geriledi.

 

Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler içinde tasarruf oranı en düşük ülke Türkiye’ dir. Türkiye de tasarruf oranı yüzde 16.5 ‘e düşerken, bu oran Çin’ de yüzde 48.6, Arjantin’ de yüzde 28.6 ve Meksika’da yüzde 24.3’ tür.

——————————————————————————————–

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TASARRUF VE YATIRIMLARIN GSYH ‘YA ORANI 2007 ( YÜZDE )

                             

                                 TASARRUF ORANI         YATIRIM ORANI

ÇİN                               48.6                                     42.2

RUSYA                         33.9                                     21.1

TAYLAND                     33.8                                    26.8

ARJANTİN                    28.6                                    24.3

ENDONEZYA                28.2                                    24.9

MEKSİKA                      24.3                                    20.8

TÜRKİYE                       16.5                                    21.6

KAYNAK: DPT- ULUSLAR ARASI EKONOMİK GÖSTERGELER, SAYFA:21-22

——————————————————————————————-

 

Öte yandan Türkiye de yatırım oranı da düştü. 2007 yılında bu oran 21.6’ ya geriledi.

 

Yatırımların daha da düşeceği açıktır. Örneğin, TÜİK’ in aylık sanayi ciro endeksinde, 2008 yılında sermaye malı üretimi cirosu, bir önceki yıla göre yüzde14.4 düştü.

 

Bugünkü işsizliğin, bu günkü yoksulluğun ve bu günkü ekonomik bunalımın temel nedeni, iç tasarruf ve yatırım eksikliğidir.

 

AKP’ nin düşük kur – yüksek faiz politikası,  üretimi ithalata bağımlı kıldı. İç üretim azaldı. İç tasarruf azaldı. Aramalında iç üretimin yerini ithalat aldı… İç yatırımlar azaldı. İşsizlik arttı.

 

AKP iç tasarrufları artırmak yerine, körfez sermayesinin arkasına düştü. Tasarruf yaratan karlı işletmeleri sattı.  Özel sektörü dış borca yönlendirdi. Özel sektörün dış borcu 200 milyar dolara çıktı. Bugüne kadar, 150 milyar dolar cari açık vererek, kaynakların dışarıya gitmesine neden oldu.

2003- 2008 arasında yurt dışına yapılan kar transferi 28 milyar dolardır.

Yani, AKP istihdam yaratamadığı gibi, tasarruf ta yaratamadı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir