AKP ASGARİ ÜCRETLE DE OYNUYOR

419 lira olan asgari ücret 435 liraya çıkarıldı. Böylece 16 lira artırıldı.. Bir simit, bir çay hesabı 16 simit eder.. Başbakan; birkaç yıl önce zaten; “ artık asgari ücretli, simit alabiliyor “ demişti… İşte şimdi asgari ücretli 16 simit daha fazla almış oluyor.

 

2008 yılının ikinci altı ayında da bu 16 lira 38 lira artış şeklinde uygulanacak. Bakanın açıklamasına göre asgari ücret bir yıl için yüzde 9 artmış oluyor. Başka bir şekilde 2008 için bu artış ilk 6 ay yüzde 4 , ikinci 6 ay ise yüzde 5 artış şeklinde oluyor.

 

Artışların ortalamasını alırsak yüzde 9 etmiyor.. Zira asgari ücretli 2008 yılında 6 ay 16 lira kalan 6 ayda 38 lira daha fazla maaş alırsa bunun aylık ortalaması ayda 27 lira ediyor. Bu durumda 2007 Aralık aylık artış oranı yüzde 6.44 ediyor.

2008 de enflasyonuna  nereden baksak bu oranın üstünde olacaktır.

 

 

 

Öte yandan hükümet 2006 yılı sonunda vergi iadesini kaldırmıştı… Bunun yerine  asgari ücretin yarısını vergi dışı tutma kararı almıştı. Bu karar 2008 yılında uygulamaya girecektir. Şimdi vergi iadesi yerine getirilen vergi indirimini de  asgari ücrete ilave olarak hesap etmek, etik açıdan doğru değildir.

 

Bu asgari ücretin yarsısı kadar asgari geçim indirimini , işveren ödeyeceği vergiden keserek , işçiye ödeyecektir.

 

Aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi , asgari ücret üzerindeki  vergi ve prim yükü (istihdam yükü) yine de yüksektir. Doğrusu asgari ücretin tamamını vergi dışı tutmaktır.

 

 

 

 

Aslında  tüm ücretlerin asgari ücret kadarını vergi dışı tutarsak , bu aynı zamanda istihdam üzerindeki yükleri de indirecek ve kayıt dışı istihdamın azalmasını sağlayacaktır.

 

ASGARİ ÜCRET MALİYETİ :

                                                                                  YTL                            

 

İşçinin eline geçen                                            435.92

SSK ya ödenen primler                         203.81

İşsizlik payı                                                        18.25

Gelir vergisi                                                       77.57

Damga vergisi                                                     3.65

 

Toplam maliyet                                               739.20

 

Siyasi iktidarın yaptıkları asgari ücretle hülle yapmakla  da kalmıyor.. Bire asgari ücreti dolar cinsinden hesaplıyor.. Ve ne kadar arttığını ifade ediyor.. Oysaki kur düşük kaldığı için asgari ücret dolar cinsinden artmış görünüyor.. Yarın bir devalüasyon olursa (ki şimdilik kaçınılmaz görünüyor)  o zaman ne olacak ? Asagri ücre dolar cinsinden yeniden küçülmeyecek mi ? Özet olarak dolarla asgari ücreti hesaplamak, sanal bir sonuçtur.

 

Yapılması gereken, asgari ücretin yarısını değil tamamını  vergi dışı tutmaktır…

 

Türkiye de asgari ücretle çalışanın evlenme ve aile edinme şansı hiç yoktur..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir