AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM

Geçmişte Endüstri devrimin kaçırdık. Bu günde bilgi çağını kaçırdık. Avrupa Birliği dahil, Birleşmiş Milletler dahil, resmi veya gönüllü, Uluslar arası tüm kurum ve kuruluşların düzenledikleri raporlarda ve endekslerde, İnsan Hakları, Demokratik özgürlükler ve Hukukun üstünlüğü alanlarında en fazla kaybeden ülke olduk.

Freedom House 2017 raporunda, bir yıl içinde Dünyada bir milyondan daha fazla nüfusa sahip ülkelerde insan hakları ve demokratik özgürlükler açısından toplam puan olarak en fazla kazanan ve kaybeden ülkeler tespit ediliyor. Türkiye 15 puanla dünyanın en fazla kaybeden ülkesi ve Papua yeni Gine ise 5 puanla en fazla kazanan ülkesi olarak tespit ediliyor.

 Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, Demokrasinin ve kalkınmanın altyapısını oluşturur. Bunun içindir ki, gerek Birleşmiş Milletlerde, gerek Avrupa Konseyi gibi kurumlar ve benzer uluslararası kurumlarda, daha birçok uluslararası anlaşmalarda, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. 

Ayrıca bu alanda sivil toplum örgütleri ile gönüllü kuruluşlarda çalışmaktadır.  Söz gelimi Dünya Adalet Projesi ( WJP ), dünyadaki hukukun üstünlüğünü ilerletmek için çalışan bağımsız, çok disiplinli bir organizasyondur. WJP ‘ ye göre, Hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, hesap verebilir hükümet ve temel haklara saygı sunan topluluklar için fırsat ve eşitliğin temelini oluşturur. 

Dünya Adalet Projesi ‘ne göre, Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2014 yılında 99 ülke arasında 59 sırada iken 2016 yılında 113 ülke arasında 99 sıraya geriledi.

Biz bu kurumlara kızsak ta, yabancı sermaye, piyasa ve dünya bunları dinliyor ve tavır alıyor. Bütün dünya bu tür endeksleri dikkatle takip ediyor. Ayrıca bu endeksler objektif anketlere ve görüşmelere göre hazırlanıyor. Aksi halde inandırıcı olamaz. Dahası, İnsan hakları ve demokratik özgürler, bütün insanlığı vicdanı değer olarak ilgilendiriyor.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünde Kaybeden ülkeler, siyasi ilişkilerde de kaybediyor. Dış ekonomik ilişkilerde de kaybediyor. 

Bizde neden böyle oluyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir