5464 SAYILI BANKA KARTLARI KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Prof.Dr. Esfender KORKMAZ

İstanbul Milletvekili

 

 

GENEL GEREKÇE:

 

Merkez Bankasının, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 26 maddesine göre, bu kartlar için belirlediği nakit çekiliş dahil en yüksek aylık akdi faiz oranı ile en yüksek gecikme faiz oranları kamu vicdanını rahatsız edecek kadar yüksektir.

 

Temmuz 2008 itibariyle YTL’ de akdi faizin yıllık yüzde 52.68 ve Gecikme faizinin ise yıllık yüzde 61.68 olması, ABD dolarında bu faizin yüzde 30.48 ve yüzde 37.32 olması, piyasa düzenini de bozuyor. Piyasa faizleri için yanlış örnek oluşturuyor.

 

Ayrıca yüksek faiz, Bankaların kart dağıtmada titiz davranmasını da önlemektedir.

 

Türkiye de kredi kartları, tüketicinin yaşamını idame ettirme aracı haline gelmiştir. Tüketicinin kart kullanmaya zorunlu olması karşısında, fahiş faizler tüketicinin sömürülmesine ve istismar edilmesine yol açmaktadır.

 

Ayrıca, bu faizlerin aylık faiz şeklinde ilan edilmesi de, ekonomide istikrarsızlık olarak algılanmaktadır. Literatürde ve dünya uygulamasında faizler yıllık değerler üzerinden ilan edilir. Türkiye de aylık faiz olarak ilan edilmesi, dünya piyasaları tarafından ekonomide belirsizliğin bir göstergesi olarak alınmakta ve ekonomik istikrarsızlık imajı oluşturmaktadır. Bu durum ülke riskinin de artmasına neden olmaktadır.

 

Bu gerekçelerle, Banka ve kredi kartlarında azami faiz oranlarının belirlenmesinde, yine MB tarafından da ilan edilen en yüksek mevduat faizine, bu faizin yüzde ellisinin ilave edilmesi ile sınırlı tutulması gerekir.

 

Bu şartlarda bankalar, gerek YTL ve gerekse döviz cinsinden verdikleri mevduat faizinin yüzde 40 fazlasıyla akdi faiz ve yüzde 50 fazlasıyla gecikme faizi alacakları için herhangi bir şekilde risk altına girmeleri de söz konusu olmayacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26. Maddesinde gecikme faiz oranlarının yeniden düzenlenerek tüketicinin mağduriyetinin ortadan kaldırılması amaçlıdır.

 

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

 

Madde 3- Yürütme maddesidir.

5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1- 5464 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

 

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir. Belirlediği bu oranlar akdi faiz için  en yüksek mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 40’ nın ilavesi ile bulunacak faiz oranından, gecikme faiz oranı ise en yüksek Mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 50 ilavesi ile bulunacak faiz oranından daha yüksek olamaz. Merkez Bankası tespit ettiği bu faizleri üç ayda bir ve yıllık Basit Faiz olarak açıklar.”

 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir