4 Erkeğe, 3 Kadına…

Çağdaş Dünyada Kadın -Erkek eşitliği , demokratik hakların , İnsani değerlerin ilk sırasında ye almalıdır. Dünyanın bu anlayış düzeyine gelebilmesi için geçmişten gelen dini ve sosyal birçok tabunun yıkılması gerekir. Uluslar arası kuruluşlar ve kadın hakları örgütleri bu alanda başarılı çalışmalar yapıyor.

8 Mart 2019 Kadınlar Günü vesilesi ile Dünya Bankası  ‘’ Kadınlar İş Dünyası ve Hukuk – Women, Busıness and The Law 2019 ‘’ isimli bir araştırma yayınladı.

Araştırmada kullanılan endekste kadınların ekonomik duruşunda etkili olan sekiz kriter yer aldı; Seyahat Özgürlüğü, Bir İşe Başlamak, Para Kazanmak, Evlenmek, Bir İş Sahibi Olmak , Varlıkları Yönetmek ve Emeklilik kazanmak.

Bu endeks  Dünyanın tüm bölgeleri için , 2009 ile 2019 arasındaki on yılda cinsiyet eşitliği konusunda ortalama olarak iyileşme olduğunu gösteriyor.  2009 da Dünya ortalama endeks değeri 70.1’ iken 2019 yılında  74.7’ye yükseldi. Bu on yılda birçok ülkede kadın hakları alanında yasalar çıkarıldı.

Ne var ki yine de  2019 yılında Dünya ortalaması olan  74.7 endeks değeri  aynı zamanda kadınların erkeklerin sahip oldukları hakların  dörtte birinden mahrum olduklarını gösteriyor. Tercümesi; Erkeğe 4 hak , kadına üç haktır. 

SON ON YILDA DÜNYADA KADINLARIN YASAL HAKLARINDA GELİŞME (KADINLAR İŞ DÜNYASI VE HUKUK ENDEKSİ)

BÖLGELER 2009

ENDEKS

2019

ENDEKS

FARK PUAN
OECDE YÜKSEK GELİRLİ

ÜLKELERİ

90.0 93.5 3.5
AVRUPA VE ORTA ASYA 80.1 84.7 4.6
LATİN AMERİKA- KARAYİPLER 75.4 79.1 3.7
DÜNYA ORTALAMASI 70.1 74.7 4.6
DOĞU ASYA VE PASİFİK 64.8 70.7 5.9
SAHRA ALTI AFRİKA 64.0 69.6 5.6
GÜNEY  ASYA 50.0 58.4 8.4
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 44.5 47.4 2.9

 (Kaynak: © 2019 International Bank For Reconstruction and Development / The World Bank  – Women, Busıness and The Law 2019)

2019 yılında Dünyada altı ülke (Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç, kadınlara yüzde 100 eşit haklar  tanıyan ülkelerdir.

Dünyada 2019 yılında , on yıl öncesine göre kadın hakları endeksinde en fazla ilerleme  8.4 puan artışla güney Asya’da oldu. En az ilerleme ise 2.9 puanla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da oldu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri islam ülkeleridir. Bu ülkeler içinde yalnızca Tunus daha yeni laik düzene geçti. Diğerlerinde ağırlıklı olarak demokrasi yok ve islami şerait kuralları  hakimdir.

Endekste en sonda yer alan Suudi Arabistan endeks değeri 25.6 dır. Ondan önceki İran’ın endeks değeri 31.2 dir.  Suudi Arabistan’da demokrasi yok ve İranda da göstermelik bir demokrasi vardır. Her iki ülkede de islami şeriat kuralları hakimdir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından  da her yıl Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu açıklanıyor.  2018 raporunda , siyaset, ekonomi ve eğitim gibi bir dizi alanda kadın haklarında karamsar bir tablo çizildi.

Raporda, küresel cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı belirtiliyor. Bu alanlar , ücret eşitsizliği ,siyasete katılma , işgücüne katılma  ve finansal hizmetlere erişim alanlarıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir