2019 Kayıp Yıl , 2020 Ye Bakalım

Neden ve nasılına bakmadan , 2019 yılının bizim için kayıp yıl olduğu net olarak anlaşıldı. 2018 dördüncü çeyreği ile , 2019 birinci ve ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi hasılada büyüme oranları eksi olacak. 2019 ikinci yarıyılında ise ne olacağı belli değil. Her şey yönetime bağlı olarak değişecektir.

Uluslar arası kuruluşlar da  Türkiye için  2019 yılını kayıp yıl olarak tahmin ediyorlar.

İMF ve Dünya Bankası ile , raiting şirketleri  S.P , Moody’s  ve Fitch, 2019 yılında Türkiye ekonomisinde daralma bekliyorlar. Dünya Bankasının yüzde 1.6 büyüme tahmini de , aslında fert başına büyüme olarak , daralma demektir. Zira ekonomide gelir artışını  fert başına büyüme oranı belirler.

Moody’s   raporunda; 2019 yılında Arajntin ve Türk ekonomilerin daralacağını söylüyor Türkiye’nin 2019 ortalarına kadar resesyonda olacağını , 2019 ortasından sonra toparlanma olacağını belirtiyor.

 TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNLERİ
  2019 2020
IMF 0,4
DÜNYA BANKASI 1,6 3
S.P -0,5 3-4
MOODY’S -2 3
FİTCH 0,6 3,1

Standart and Poor’s  daha da ileri giderek , 2019 yılında Türk Bankalarında batık kredi oranının artacağını , 2018 yılında yüzde 3.5 olan takipteki kredi oranının, yüzde 6’ya çıkacağını tahmin ediyor.

İMF ise Türk ekonomisinde 2019 yılında daralma ve 2020  toparlanma olacağını tahmin ediyor.

Türkiye şartlarında uzun dönemli tahminler yapmak kolay değil. Mamafih , İMF 2018  Temmuz ayında Türkiye  için  2019 yılı için  ,   yüzde 3.9 büyüme tahmini yapmıştı. Sonradan bu tahimini yüzde 0.4 e düşürdü.

IMF aynı şekilde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik 2019 büyüme beklentilerini de  yüzde 4,7’ye indirdi.  Bu rakamlar, temmuz ayında yayımlanan bir önceki raporunda  2019 için yüzde 5,1 olarak belirlenmişti.

İMF’ Türkiye dışında , Brezilya, Meksika, Arjantin ve Güney Afrika’nın  da 2019 büyüme beklentilerini düşürdü.  Bu ülkelerde 2019 için büyüme tahminleri , Arjantin eksi 1.6 , Brezilya 2.4 , güney Afrika 1.4’ tür. Türkiye Arjantin’den sonra kaybeden ikinci sırada yer alıyor.

Aslında  biz 2019 büyüme sıralamasında dünyada ve gelişmekte olan ülkeler içinde epey geri kalıyoruz.  İMF 2019 yılında Dünya büyüme ortalaması yüzde , 3.5 bizim gibi gelişmekte olan ülkeler büyüme ortalaması yüzde 4.5 olarak tahmin ediyor.

Yine İMF tahminine göre büyüme şampiyonu olan Çin yerini  2019 ve 2020 yılında Hindistan’a bırakıyor. İMF ‘ 2019 yılında Çin için beklenen büyüme oranını yüzde 6.2 , Hindistan için beklenen büyüme oranını da yüzde 7.5 olarak belirledi.

Dünyada büyüme oranları birkaç puan geriliyor ve fakat asıl mesele Dünyada bir kriz yokken , resesyon yokken , biz neden resesyona girdik ?  Bizim daralmamıza küresel sorunlar neden  oldu  diyemeyiz. O halde biz yapamadık ekonomiyi iyi yönetemedik.  

DÜNYA 2019-2020 BÜYÜME 
2019 2020
DÜNYA ORTALAMASI 3,5 3,6
GELİŞMİŞ EKONOMİLER 2,0 1,7
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 4,5 4,9
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU 2,2 2,3
LATİN AMERİKA ÜLKELERİ 2,0 2,5
ÇİN 6,2 6,2
 HİNDİSTAN 7,5 7,7
DÜŞÜK  GELİRLERİ OLAN ÜLKELER 5,1 5,1

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir