2012 EKONOMİDE KAYIP YIL OLDU?

2012 yılı siyasette başarısız bir yıl oldu. Meclis önemli bir yasa çıkaramadı. Başbakan ve Ana Muhalefet partisi başkanı, yalnızca dedikodu üstüne laf yarıştırdı. ( En yeni örneği, Kılıçdaroğlu Afyondaki patlama için dedikodu üzerine yüzde 99 ihtimalle sabotaj demişti. )Her ikisi de laf yarıştırmayı proje, düşünce yarıştırmaktan daha önde tutuyor.

 

 

İki nedenle… Bir…Proje ve düşünce yarışına  medya yer vermiyor.. İki… İkisinde tarzı ve altyapısı laf yarışına daha çok imkan veriyor. MHP  ‘yi hiç demiyorum… Zira MHP hep AKP ile uzlaşmacı gidiyor. Etliye sütlüye de karışmıyor.

 

Öte yandan ,siyasi başarısızlık ve tutarsızlık , AKP ve CHP’nin teröre sürekli taviz vermesi , terörü de azdırdı. 2012  terörün en fazla tırmandığı yıl oldu.

 

Dış politikaya halk tam bir başarısızlık olarak bakıyor. En son Suriye sorunu toplumun moralini bozdu.

 

Siyaset ,terör , dış politika ,  doğrudan doğruya ekonomiye de etkiliyor. Zaten küreselleşmenin can çekiştiği bir konjonktüre, birde içte ve dıştaki  siyasi başarısızlık eklenince , ekonomide beklentiler kötüye gitmeye başladı.  Maalesef daha gidecek gibi görünüyor.

 

Beklentilerin bozulması , ekonomik istikrarı da  aynı  doğrultuda bozuyor. Bunun en bariz göstergesi , AKP Hükümetinin yatırımlar için iyi bir teşvik sistemi getirmesine rağmen , yabancı veya yerli sermayenin yatırım yapmıyor olmasıdır. 2012 ikinci çeyrekte Gayri  Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH ) büyümesi içinde ,’’ Gayri safi sabit sermaye oluşumu ‘’ bir yıl öncesine göre yüzde 7.4 oranında düşmüştür.

 

Maalesef Türkiye’de çeşitli çıkar sektörleri ,   Bankaların etkisi ile başta medya  , beklentileri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek peşindedir.

 

Son uygulama olarak ,  İkinci çeyrek büyüme için Medya hep taraflı olanlardan görüş almıştır. Söz gelimi Hükümet üyeleri , 2.9 büyüme için küçümsenecek bir büyüme değil demiştir. Gerçekte ise fert başına büyüme nüfus artışını yüzde 1.5 olarak alırsak , yalnızca yüzde  1.37 olmaktadır. Bu da durgunluk demektir. Hiçbir bakan elbette ‘’ durgunluk var ‘’ demiyecektir. Sanayici iç talebin canlandırmak lazım  demiştir. Elbette talep olmazsa sanayici malını satamaz.. Sanayici cari açığı düşünmek yerine  malını satacak talep ister. Bankacıya da sorarsanız , sıkı para politikası gevşetilmeli diyor.  

 

2012 de ekonomi nereye gider ? sorusuna en iyi cevabı MB’ nın beklenti anketi veriyor. Bu anket her ay yapılıyor.  Beklenti sonuçlarını Banka değil ankete katılanlar belirlediği için gerçeği daha iyi yansıtıyor.

 

TC MERKEZ BANKASININ  EYLÜLDE YAPTIĞI BEKLENTİ ANKETİ

            .                                                                                                                                .

 

YIL  SONU ENFLASYON ( TÜFE )                                                               6.76       ( YÜZDE )

İÇ BORÇLANMA SENETLERİ FAİZİ                                                           

   KISA VADE                                                                                                     7.70       ( YÜZDE )

   UZUN VADE                                                                                                  8.23       ( YÜZDE )

YIL SONU DOLAR KURU                                                                                         1.8114     ( TL )

YIL SONU CARİ İŞLEMLER AÇIĞI                                                                              62.8       ( MİLYAR DOLAR)

2012 BÜYÜME ORANI                                                                                    3.6        ( YÜZDE )

————————————————————————————————

 

MB beklenti anketine göre , TÜFE olarak yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 6.76 ‘dir. Merkez bankası yıl sonu enflasyon hedefi de  yüzde 6.5’tir.  Toplam talepteki durgunluğa rağmen  bu  oran yüksektir. Bunun nedeni , ekonomide  düşük verimlilik , kamuda  yanlış kaynak kullanımı gibi yapısal sorunlardır.

 

Ankette dolar kurunda  bir artış beklenmiyor. Gerçekte MB reel kur endeksine göre , TL halen yüzde 16 değerlidir.  Bu nedenledir ki , büyüme oranın düşmesine  rağmen , bu yıl sonu için cari açık beklentisi yine yüksektir. 62.8 milyar dolar cari açık, GSYH’ nın yüzde 8’ i kadardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir