2012 DÜNYASI VE TÜRKİYE

2011 Yılında dünya daha canlı bir ekonomi yaşadı. Dünya büyüme ortalaması 4.2 oldu. 2012 de aynı performansı gösteremeyecektir… Ortalama büyüme yüzde 2.6 olarak tahmin ediliyor. Türkiye için ise 2012 büyüme oranı  tahmini yüzde 4 ‘ tür. 

 

 

 

Küresel ekonomi  2012 yılında en fazla yine Euro Bölgesi krizinden etkilenecek. Euro Bölgesinde ekonomik daralma bekleniyor. 2012 büyüme oranı eksi 0.4 tahmin ediliyor. Daralma  ve yüksek borçlanma maliyetleri , borç sorununu devam ettirecek gibi görünüyor.  Kemer sıkma politikaları uygulamak zorunda kalan ülkelerde ortaya çıkan toplumsal direnç ve özellikle seçimler nedeniyle , ekonomik istikrarı sağlamanın zor olduğu görülüyor. Kaldı ki bu sorunların kısa sürede çözülmesi de beklenmiyor… Ayrıca doğal olarak  tüm  Dünya  Avrupa’daki borç krizinden ve  durgunluktan  olumsuz etkilenmektedir.

 

Türkiye’ dış ticaretinin yüzde 45’ini Avrupa ile yapıyor. Bu nedenle Avrupa da dış talebin düşmesi , Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkileyecektir.

 

ABD ‘de 2012 büyüme oranının  , 2011 e göre çok az artı farkla yüzde 2.3 olacağı bekleniyor. Ayrıca 2011 yılında yüzde 9 olan İşsizlik oranının Mart 2012 de yüzde 8.2’ye gerilemesi de , ABD’ ekonomisine  daha pozitif görünüm kazandırıyor.

 

Dünya büyüme şampiyonu Çin’in de 2012 de sorunları olacaktır. Bunların başında, Mart ayında  Gayrimenkul satışlarının  ortalama yüzde 16 düşme olmasıdır. Yinede 2012  büyüme oranı yüzde 8.4 olarak bekleniyor. İkinci sırada Hindistan geliyor … Ve büyüme oranı yüzde 7.2 tahmin ediliyor.

 

Çin ve Hindistan  Gelişmekte olan ülkeler büyüme  ortalamasını da artırıyor. Asya Pasifik ülkelerinde yüzde 5, Latin Amerika’da yüzde 3.7 , Doğu Avrupa’da yüzde 2.8 büyüme tahmin ediliyor.

 

Küresel enflasyona gelince , Dünya ortalaması yüzde 3 olarak bekleniyor. Hindistan , Latin Amerika ve Doğu Avrupa’da ise , sırasıyla yüzde yüzde 7 , yüzde 6 ve yüzde 6.4 gibi daha yüksek enflasyon yaşanacağı anlaşılıyor. Türkiye de yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 6’dır .Ancak bu hedefin tutma olasılığı düşüktür. Türkiye bu sene  yüzde 6’dan daha yüksek enflasyon yaşayacaktır.

 

Dünkü yazımda , Dünyada yoksullaşmanın tırmandığını vurgulamıştım. Dünya nimetlerinden yararlanma ve toplumsal  refah olarak, çarpıcı  ekonomik çelişkilerin olmadığı bir dünya hiç olmayacaktır. Çünkü sistem bu adaletsizlik üstüne kurulmuştur. Söz gelimi gelir dağılımı ne kadar bozuk olursa , devlet müdahalesinin düşük olduğu toplumlarda , o kadar çok sermaye birikimi olur.     

 

Gelişmiş ekonomiler Dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturuyor. Buna karşılık Milli gelirleri toplamı 42 trilyon  dolardır. Gelişmekte olan ülkeler ise dünya nüfusunun yüzde 85’ini oluşturuyor. Milli gelirleri toplamı ise gelişmiş ülkeler milli gelirinin yarısı yarısı kadar, 21.5 trilyon  dolardır.

Yani gelişmiş ülkelerde fert başına düşen milli gelir , gelişmekte olan ülkelerin 11 katıdır.

 

Türkiye 2010 yılında , GSYH büyüklüğü olarak dünya sıralamasında 17 sırada iken , 2011 yılında  18 sıraya gerilemiştir. Oysaki 2011 yılı büyüme oranı yüzde 8.5 olmuştur. Buna rağmen Türkiye GSYH’sının sıralamada gerilemesine , 2011 yılında  dolar kurundaki artış olmuştur.

Fert başına milli gelir sıralamasında ise , 10.576 dolarla , Türkiye  dünya sıralamasında 62. sırada yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir