2011 BÜYÜME ‘NİN ANALİZİ

2011 yılında da 2010 yılında olduğu gibi , Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYH ) ‘ da  yüksek büyüme sağlandı. Global büyüme oranı yüzde 8.5 ve fert başına büyüme oranı da yüzde 7.1 oldu.

 

 

 

2011 yılı büyüme oranı  Dünya ortalamasının üstünde oldu. 2011 yılında dünya ortalama büyüme oranı yüzde 4 dolayındadır. 2011 yılında gelişmiş ülkeler daha düşük , gelişmekte olan ülkeler daha yüksek büyüme sağladı. Söz gelimi , Euro bölgesinde büyüme yüzde 1.5 dolayında oldu. Eğer gelişmiş ülkeleri çıkarırsak , 2011  dünya büyüme oranı yüzde 6.5’ a yükselmiş oluyor.

 

1)Bizde 2011yılında  çeyrekler itibariyle büyüme  oranlarında  sürekli bir düşme var. İlk çeyrekte yüzde 11.9 olan büyüme oranı, ikinci çeyrekte  9.1 , üçüncü çeyrekte 8.4 ve dördüncü çeyrekte 5.2 olmuş. Bu demektir ki , 2012 yılında daha düşük bir   büyüme yaşayacağız.

 

2) Sektörler olarak , 2011 yılında  yüzde 11.4 ile en yüksek büyüme oranı Ticaret sektöründe  meydana geldi. En düşük büyüme ise yüzde 1.9 büyüme oranı  ile Konut sahipliğinde oldu. Tarım sektörü 5.2 büyüdü.. İmalat sanayi ise 9.4 oranında büyüdü.

 

3)  2011 yılında dış talepte artış var… Toplam  talep  ise  çeyrekler itibariyle giderek düşmüştür. Son çeyrekte devletin nihai tüketim harcamaları eksi olmuştur.

 

——————————————————————————————

SABİT FİYATLARLA (1998 )  İÇ TALEPTE   BÜYÜME( YÜZDE )

 

                        YURTİÇİ         DEVLETİN NİHAİ                 GAYRİ SAFİ

2011 YILI        TÜKETİM       TÜKETİM HARCAMALARI     SABİT SERMAYE            

                                                                                     OLUŞUMU

1                         11.4                            7.0                                       33.9

2                           7.6                            9.0                                       28.7

3                           7.3                         10.3                                       14.6

4                           3.2                           -4.3                                          2.4                                                  

——————————————————————————————-

Talepteki düşme ve yatırımlardaki gerileme , 2012 yılında büyümenin yüzde 4’ün  altında  kalabileceğini  gösteriyor.

4) TÜİK’in GSYH   tahminleri ve hesapları güven vermiyor. 1998 yılında TÜİK , geriye revizyon yapıyorum diye Milli geliri bir gecede yüzde 30 artırmıştı.  Bu defa 2011 son çeyreğini açıklarken , 2010 yılının ilk çeyreği için  bile revizyon yaptı. İki buçuk sene sonra , büyüme oranında revizyon yapan bir kuruluş , kimseye güven vermez. Aşağıdaki tabloda büyüme oranlarında yapılan son revizyon verilmiştir.

 

———————————————————————————————

BÜYÜMEDE REVİZYON

 

       DÖNEM   12 ARALIK 2011  2 NİSAN 2012                 FARK

                             AÇIKLANAN               AÇIKLANAN

 

           I                       12.2                                        12.6                                        0.4

           II                      10.2                                        10.4                                        0.2

           III                     5.3                                          5.3                                        

           IV                     9.2                                          9.3                                         0.1

 

2010  YILLIK  9.0                                          9.2                                         0.2

            I                       12.0                                        11.9                                     -0.1

            II                      8.8                                          9.1                                         0.3

            III                     8.2                                          8.4                                         0.2

            IV                                                                  5.2                                        

2011 YILLIK                                                 —-                               8.5                                       

————————————————————————————————-

 

Dikkat edersek , TÜİK hep büyüme oranlarını artıracak şekilde güncelleme  yapmıştır. Bunun tercümesi şöyledir.

 

  • TÜİK doğru tahmin yapamıyor. Sonradan üç- dört defa güncelleme yapıyorum diye düzeltiyor.
  • TÜİK , büyümeyi  yönlendiriyor.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir