2004-2005 BÜTÇESİ ÖZEL SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Bütçe , maliye politikasının önemli bir aracıdır.. Bütçe büyüklüğü ve bütçe yapısıyla , iktisadi konjonktür, istihdam ve  gelir dağılımı etkilenebilir.

Bu çerçevede kaynakların özel ve kamu sektörü arasında dağılımını da etkiler..

2005 bütçesi bu  açıdan ne getirecektir.

Maliye Bakanı , ‘’ devlet devletçiliğini yapsın ‘’ diyor..  Ve kamunun küçülme politikasının süreceğini ‘’ söylüyor.. Büyümenin özel sektör tarafından gerçekleştirileceğini  açıklıyor.

Ekonomide kaynak ve gelir dağılımını , kamu harcamaları etkiler.. Bu anlamda savunma, adalet ve güvenlik gibi klasik harcamalarla , borç faizi gibi transfer harcamalarının  gelir dağılımı  üzerindeki etkisi farklı olur .. Ancak devletin büyüklüğünü toplam harcamalar belirler. Başka bir ifade ile kamu kesiminin ekonomi içindeki yerini , kamu harcamaları belirler.

2005 bütçesinde, 2004 bütçesine göre   reel bir azalma yok.. 2004 konsolide bütçesinde 150 katrilyon olan ödenek toplamı, yüzde 8 hedef enflasyonun da üstünde , yüzde 9  oranında artmıştır.. Yani bütçe  tersine reel olarak büyümüştür.

Öte yandan , faiz dışı fazla hedefini tutturabilmek için , yine yatırımların payı düşük kalmıştır.. Bu durumun  iki önemli  sonucu olacaktır..  Bir.. Kamu altyapı yatırımlarının  yapılmamış olması  , özel sektörün yatırım hacmini olumsuz etkileyecektir.. İki.. Mevcut  altyapı ve  kamunun fiziki yatırımları daha hızlı yıpranacaktır..  Sonuçta, örneğin bozuk yolda , akaryakıt sarfiyatının artması ve lastik yıpranması gibi nedenlerle veya ulaşımın aksaması gibi sonuçlardan ötürü , özel sektörde  maliyetler artacak  ve verimlilik düşecektir. 

Altyapısı olmayan ve verimliliğin düşük olduğu bir ekonomide özel sektörün yatırım hacmi büyümez.. Tersine spekülatif yatırımlar artar.

Kaldı ki , oran düşse de devletin borçlanma ihtiyacı devam etmektedir.. Bu nedenle reel faizler yüksek seyretmektedir.. Özel yatırım yapmanın maliyeti yüksektir.. Ayrıca borç verilebilir fonları devlet kullandığı için , yatırım yapmak isteyen özel sektör kaynak sıkıntısı çekmektedir ..

Bunlara rağmen özel sektör halinden neden memnun görünüyor..

Bir .. Özel sektör , fonlarını yatırım yerine yüksek reel faiz veren kamu kağıtlarına yatırıyor.. Halen döviz bazında yüzde 12 faiz veren eurobondlar var.. Özel sektör yatırım  yapsa , aynı geliri sağlaması mümkün olmayabilir..

İki.. düşük kur nedeniyle ,  aramalı, hammadde ve yatırım mallarının fiyatı ucuzladı.. Bunların ithalatı toplam ithalatın yüzde 88’ini oluşturuyor.. Ucuz ithalatın maliyeti borç olarak topluma yayılıyor.. Bu şartlarda özel sektör afyon yemiş gibi , suni bir refah yaşıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir